A treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
titreA treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
page11/94
date de publication23.10.2016
taille5.3 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > Biología > Documentos
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   94

benzină fără plumb

EBWE

EBRD

BERD

BERD

Bier

beer

bière

bere

Beryllium

beryllium

béryllium

beriliu

Berlin

Berlin

Berlin

Berlin

Bermuda

Bermuda

Bermudes

Bermude

Beton

concrete

béton

beton

BEUC

BEUC

BEUC

BEUC

Bhutan

Bhutan

Bhoutan

Bhutan

Bibliografie

bibliography

bibliographie

bibliografie

Bibliothek

library

bibliothèque

bibliotecă

Ludothek

toy library

ludothèque

bibliotecă ludică

Mediathek

media library

médiathèque

bibliotecă media

Staatsbibliothek

national library

bibliothèque nationale

bibliotecă naţională

Parlamentsbibliothek

parliamentary library

bibliothèque parlementaire

bibliotecă parlamentară

Jugendbücherei

children's library

bibliothèque pour la jeunesse

bibliotecă pentru copii

öffentliche Bibliothek

public library

bibliothèque publique

bibliotecă publică

wissenschaftliche Bibliothek

scientific library

bibliothèque scientifique

bibliotecă ştiinţifică

Universitätsbibliothek

university library

bibliothèque universitaire

bibliotecă universitară

virtuelle Bibliothek

virtual library

bibliothèque virtuelle

bibliotecă virtuală

Bihor [V4.3]

Bihor [V4.3]

Bihor [V4.3]

Bihor [V4.3]

Schmuck- und Goldwarenerzeugung

jewellery and goldsmith's articles

bijouterie orfèvrerie

bijuterii şi produse ornamentale

Bilanz

balance sheet

bilan

bilanţ contabil

Versorgungsbilanz

supply balance sheet

bilan d'approvisionnement

bilanţ de aprovizionare

Energiebilanz

energy audit

bilan énergétique

bilanţ energetic

Beförderungsausweis

ticket

titre de transport

bilet de transport

Zweisprachigkeit

bilingualism

bilinguisme

bilingvism

Biochemie

biochemistry

biochimie

biochimie

Bioklimatologie

bioclimatology

bioclimatologie

bioclimatologie

Biokraftstoff [V4.3]

biofuel [V4.3]

biocarburant [V4.3]

biocombustibil [V4.3]

Biokonversion

bioconversion

bioconversion

bioconversie

biologische Abbaubarkeit

biodegradability

biodégradabilité

biodegradabilitate

biologische Vielfalt

biodiversity

biodiversité

biodiversitate

Bioenergie

bioenergy

bioénergie

bioenergie

Bioethik

bio-ethics

bioéthique

bioetică

Biogas

biogas

biogaz

biogaz

Biografie

biography

biographie

biografie

Bioindustrie

bio-industry

bio-industrie

bioindustrie

Biologie

biology

biologie

biologie

Biomasse

biomass

biomasse

biomasă

biologischer Werkstoff

biomaterials

biomatériau

biomateriale

Biometrik

biometrics

biométrie

biometrie

Biosphäre

biosphere

biosphère

biosferă

Biotechnologie

biotechnology

biotechnologie

biotehnologie

Biotop

biotope

biotope

biotop

Zweiparteiensystem

two-party system

bipartisme

bipartidism

Bipolarisierung

bipolarisation

bipolarisation

bipolarizare

Arbeitsvermittlungsstelle

employment service

service d'emploi

birou de angajare

öffentliches Amt

public office

charge publique

birou public

Internationales Bildungsbüro

International Bureau of Education

Bureau international d'éducation

Biroul Internaţional al Educaţiei

Internationales Arbeitsamt

International Labour Office

Bureau international du travail

Biroul Internaţional al Muncii

Internationales Suchtstoff-Kontrollamt

International Narcotics Control Board

Organe international de contrôle des stupéfiants

Biroul Internaţional pentru Controlul Narcoticelor

Parlamentspräsidium

bureau of parliament

bureau du Parlement

biroul permanent al Parlamentului

Präsidium des Europäischen Parlaments

Bureau of the EP

bureau du PE

Biroul Permanent al Parlamentului European

Kirche

church

église

biserică

Wismut

bismuth

bismuth

bismut

Bistrita-Nasaud [V4.3]

Bistrita-Nasaud [V4.3]

Bistrita-Nasaud [V4.3]

Bistrița Năsăud [V4.3]

Blekinge

Blekinge county

Blekinge

Blekinge

Mehrfamilienhaus

multi-storey dwelling

logement collectif

bloc de locuinţe

Blog [V4.3]

blog [V4.3]

blog [V4.3]

blog [V4.3]

Augenkrankheit [V4.3]

eye disease [V4.3]

maladie oculaire [V4.3]

boală oculară [V4.3]

Mittelböhmen

Central Bohemia

Bohême centrale

Boemia Centrală

Südböhmen

Southern Bohemia

Bohême du Sud

Boemia de Sud

Reichtum

wealth

richesse

bogăţie

Kessel

boiler

chaudière

boiler

Krankheit

illness

maladie

boli

Fischkrankheit

fish disease

maladie des poissons

boli ale peştilor

Blutkrankheit

blood disease

maladie du sang

boli ale sângelui

Herz-Kreislauf-Erkrankung

cardiovascular disease

maladie cardio-vasculaire

boli cardiovasculare

angeborene Krankheit

congenital disease

maladie congénitale

boli congenitale

Infektionskrankheit

infectious disease

maladie infectieuse

boli contagioase

chronische Krankheit

chronic illness

maladie chronique

boli cronice

sexuell übertragbare Krankheit

sexually transmitted disease

maladie sexuellement transmissible

boli cu transmitere sexuală

Ernährungskrankheit

nutritional disease

maladie de la nutrition

boli de nutriţie

Hautkrankheit

skin disease

maladie de la peau

boli de piele

endemische Krankheit

endemic disease

maladie endémique
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   94
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com