A treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
titreA treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
page25/94
date de publication23.10.2016
taille5.3 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > Biología > Documentos
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   94

creşterea animalelor

Bodenhaltung

free-range farming

élevage au sol

creşterea animalelor în adăposturi deschise

Krebstierzucht

crustacean farming

élevage de crustacés

creşterea crustaceelor

Bevölkerungswachstum

population growth

accroissement de population

creşterea populaţiei

Preissteigerung

price increase

augmentation des prix

creşterea preţurilor

Stallhaltung

indoor livestock farming

stabulation

creşterea şeptelului în adăposturi

Christ

Christian

chrétien

creştini

Christentum

Christianity

christianisme

creştinism

Kreta

Crete

Crète

Creta

organisiertes Verbrechen

organised crime

criminalité organisée

crima organizată

fahrlässige Straftat

unintentional crime

délit non intentionnel

crimă involuntară

Kriegsverbrechen

war crime

crime de guerre

crime de război

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

crime against humanity

crime contre l'humanité

crime împotriva umanităţii

Kriminalität

crime

criminalité

criminalitate

Computerkriminalität

computer crime

criminalité informatique

criminalitate informatică

Kriminologie

criminology

criminologie

criminologie

Verschlüsselung

cryptography

cryptographie

criptografie

Beitrittskriterien

accession criteria

critère d'adhésion

criterii de aderare la Uniunea Europeană

Konvergenzkriterium

convergence criteria

critère de convergence

criterii de convergenţă

Förderkriterium

eligibility criteria

critère d'éligibilité

criterii de eligibilitate pentru finanţare

Nahrungsmittelknappheit

food shortage

pénurie alimentaire

criză de alimente

Energiekrise

energy crisis

crise de l'énergie

criză energetică

Währungskrise

monetary crisis

crise monétaire

criză monetară

politische Krise

political crisis

crise politique

criză politică

Kroatien

Croatia

Croatie

Croaţia

Chrom

chromium

chrome

crom

chronologische Entwicklung

historical account

historique

cronologie

Rotes Kreuz

Red Cross

Croix-Rouge

Crucea Roşie

Grobgrieß

groat

gruau

crupe

Krebstier

crustacean

crustacé

crustaceu

Kuba

Cuba

Cuba

Cuba

Pilzzucht

mushroom-growing

myciculture

cultivarea ciupercilor

Ölpflanzenbau

olive-growing

oléiculture

cultivarea măslinilor

Eigenbedarfskultur

self-sufficiency farming

culture vivrière

cultivarea pământului pentru consum propriu

Getreidebau

cereal-growing

culture céréalière

cultura cerealelor

pflanzliche Erzeugung

crop production

production végétale

cultura plantelor

industrieller Anbau

agro-industrial cropping

culture industrielle

cultura plantelor tehnice

Kultur

culture

culture

cultură

Monokultur

single-crop farming

monoculture

cultură agricolă unică

Gemüsebau

market gardening

culture maraîchère

cultură de legume

Weichtierzucht

shellfish farming

conchyliculture

cultură de moluşte

Anbau von Ölpflanzen

oil crop

culture oléagineuse

cultură de oleaginoase

Anbau von Energiepflanzen

energy crop

culture énergétique

cultură energetică

Futterbau

fodder-growing

culture fourragère

cultură furajeră

Organisationskultur

organisational culture

culture organisationnelle

cultură organizaţională

politische Kultur [V4.3]

political culture [V4.3]

culture politique [V4.3]

cultură politică [V4.3]

Volksbrauchtum

popular culture

culture populaire

cultură populară

Regionalkultur

regional culture

culture régionale

cultură regională

vielseitiger Anbau

mixed cropping

polyculture

culturi agricole mixte

Hackfrucht

root crop

plante sarclée

culturi de rădăcinoase

Unterglasanbau

glasshouse cultivation

culture sous serre

culturi de seră

bodenunabhängige Kultur

hydroponics

culture sans terre

culturi fără pământ

Terrassenanbau

terrace cropping

culture en terrasse

culturi în terase

Trockenfeldbau

dry farming

aridoculture

culturi în zone aride

Dauerkultur

permanent crop

culture permanente

culturi permanente

Folienanbau

cultivation under plastic

plasticulture

culturi sub folie de plastic

Kauf

purchase

achat

cumpărare

Interventionsankauf

intervention buying

achat d'intervention

cumpărare de intervenţie

Kreditkauf

credit purchase

achat à crédit

cumpărare pe credit

Eigentumserwerb

acquisition of property

acquisition de la propriété

cumpărarea unei proprietăţi

Mandatshäufung

multiple office holding

cumul de mandats

cumul de mandate

Doppelverdienst

overlapping of income

cumul de revenus

cumul de venituri

Kupfer

copper

cuivre

cupru

Curaçao

Curaçao

Curaçao

Curaçao

Reinigung

cleaning industry

blanchisserie

curăţătorie chimică a hainelor

politische Bewegung

trends of opinion

mouvement d'opinion

curent de opinie

Unterrichtsprogramm

teaching curriculum

programme d'enseignement

curriculum şcolar

Wasserlauf

watercourse

cours d'eau

curs de apă

flexibler Wechselkurs

floating rate

taux flottant

curs variabil

Verwaltungsgerichtsbarkeit

administrative court

juridiction administrative

curte administrativă

Verfassungsgerichtsbarkeit

constitutional court

juridiction constitutionnelle

Curte Constituţională

Schiedsgerichtsbarkeit

court of arbitration

juridiction arbitrale

curte de arbitraj

Finanzgerichtsbarkeit

fiscal court

juridiction fiscale

curte fiscală

internationale Gerichtsbarkeit

international court

juridiction internationale
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   94
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com