A treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
titreA treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
page4/94
date de publication23.10.2016
taille5.3 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > Biología > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94

Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor [V4.3]

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte

European Union Agency for Fundamental Rights

Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Kernenergie-Agentur

Nuclear Energy Agency

Agence pour l'énergie nucléaire

Agenţia pentru Energie Nucleară

Europäische Weltraumorganisation

European Space Agency

Agence spatiale européenne

Agenţia Spaţială Europeană

Presseagentur

press agency

agence de presse

agenţie de presă

Verkehrsverein

travel agency

agence de tourisme

agenţie de turism

Immobiliengesellschaft

real estate business

entreprise immobilière

agenţie imobiliară

Auslandsvertretung

agency abroad

agence à l'étranger

agenţie în străinătate

Unternehmen für Zeitarbeit

temporary employment agency

entreprise de travail intérimaire

agenţie pentru angajări temporare

Gebietsvertretung

regional agency

agence régionale

agenţie regională

Sonderorganisation der VN

UN specialised agency

institution spécialisée de l'ONU

agenţie specializată a ONU

politische Agitation

political unrest

agitation politique

agitaţie politică

Ortschaft

built-up area

agglomération

aglomerare urbană

Wirtschaftsaggregat

economic aggregate

agrégat économique

agregat economic

Angriff auf Leib und Leben

physical aggression

agression physique

agresiune fizică

Landwirt

farmer

exploitant agricole

agricultor

verkaufsorientierte Landwirtschaft

commercial farming

agriculture commerciale

agricultură comercială

Vertragslandwirtschaft

contract farming

agriculture contractuelle

agricultură contractuală

Subsistenzbetrieb

subsistence farming

agriculture de subsistance

agricultură de subzistenţă

nachhaltige Landwirtschaft

sustainable agriculture

agriculture durable

agricultură durabilă

biologische Landwirtschaft

organic farming

agriculture biologique

agricultură ecologică

extensive Landwirtschaft

extensive farming

agriculture extensive

agricultură extensivă

Eigenbewirtschaftung

owner farming

faire-valoir direct

agricultură individuală

intensive Landwirtschaft

intensive farming

agriculture intensive

agricultură intensivă

bewässerte Kulturen

irrigated agriculture

culture irriguée

agricultură irigată

Landwirtschaft des Mittelmeerraumes

Mediterranean agriculture

agriculture méditerranéenne

agricultură mediteraneană

Landwirtschaft in Berggebieten

hill farming

agriculture de montagne

agricultură montană

Tropenkultur

tropical agriculture

culture tropicale

agricultură tropicală

Agro-Energie

agro-energy

agroénergie

agroenergie

Agro-Industrie

agro-industry

agro-industrie

agroindustrie

Agronomie

agronomy

agronomie

agronomie

Agro-Forstwirtschaft

agroforestry

agroforesterie

agrosilvicultură

Währungsanpassung

currency adjustment

ajustement monétaire

ajustare monetară

Strukturanpassung

structural adjustment

ajustement structurel

ajustare structurală

beitragslose Sozialleistung

non-contributory benefit

prestation non contributive

ajutor

Nahrungsmittelhilfe

food aid

aide alimentaire

ajutor alimentar

EGKS-Beihilfe

ECSC aid

aide CECA

ajutor CECO

Sterbegeld

death grant

allocation de décès

ajutor de deces

staatliche Beihilfe

State aid

aide de l'État

ajutor de stat

Arbeitslosenversicherung

unemployment insurance

assurance chômage

ajutor de şomaj

Wirtschaftshilfe

economic aid

aide économique

ajutor economic

Auslandshilfe

foreign aid

aide à l'étranger

ajutor extern

Finanzhilfe

financial aid

aide financière

ajutor financiar

internationale Hilfe

international aid

aide internationale

ajutor internaţional

Naturalhilfe

aid in kind

aide en nature

ajutor în natură

Beschäftigungsbeihilfe

employment aid

aide à l'emploi

ajutor la angajare

multilaterale Hilfe

multilateral aid

aide multilatérale

ajutor multilateral

nichtrückzahlbare Hilfe

non-refundable aid

aide non remboursable

ajutor nerambursabil

Hektarbeihilfe

aid per hectare

aide à l'hectare

ajutor pe hectar

Hilfe für sozial Benachteiligte

aid to disadvantaged groups

aide aux défavorisés

ajutor pentru categorii sociale defavorizate

Absatzbeihilfe

sales aid

aide à l'écoulement

ajutor pentru comercializare

Ausfuhrbeihilfe

export aid

aide à l'exportation

ajutor pentru export

Investitionsbeihilfe

investment aid

aide à l'investissement

ajutor pentru investiţie

Modernisierungsbeihilfe

modernisation aid

aide à la modernisation

ajutor pentru modernizare

Produktionsbeihilfe

production aid

aide à la production

ajutor pentru producţie

Umstellungsbeihilfe

redevelopment aid

aide à la reconversion

ajutor pentru reconversie economică

Eingliederungshilfe

outplacement

aide au reclassement

ajutor pentru reintegrare profesională

Rückkehrbeihilfe

repatriation grant

aide au retour

ajutor pentru repatriere

Umstrukturierungsbeihilfe

aid for restructuring

aide à la restructuration

ajutor pentru restructurare economică

Opferhilfe

help for victims

aide aux victimes

ajutor pentru victime

Katastrophenhilfe

aid to disaster victims

aide aux sinistrés

ajutor pentru victimele dezastrelor

private Hilfe

private aid

aide privée

ajutor privat din partea bisericii, fundaţiilor etc.

sektorale Beihilfe

sectoral aid

aide sectorielle

ajutor sectorial

Familienleistung

family benefit

prestation familiale

ajutor social familial

Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit

mutual assistance scheme

mutualité sociale

ajutor social oferit din afara sistemului de asigurări

ergänzende produktbezogene Beihilfe

supplementary aid for products

aide complémentaire aux produits

ajutor suplimentar pentru produse

humanitäre Hilfe

humanitarian aid

aide humanitaire

ajutor umanitar

Wahl mit zwei Wahlgängen

double-ballot voting system

scrutin à deux tours

al doilea tur de scrutin

ALADI

ALADI

ALADI

ALADI

Ålandinseln

Åland

Îles Åland
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com