A treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
titreA treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
page8/94
date de publication23.10.2016
taille5.3 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > Biología > Documentos
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   94

arte vizuale

Büroartikel

office supplies

fourniture de bureau

articole de birotică

Haushaltsartikel

household article

article ménager

articole de menaj

Fischereierzeugnis

fishery product

produit de la pêche

articole de pescuit

Toilettenartikel

toilet article

article de toilette

articole de toaletă

Handwerk

handicrafts

artisanat

artizanat

Aruba

Aruba

Aruba

Aruba

Aufzug

lift

ascenseur

ascensor

ASEAN

ASEAN

ANASE

ASEAN

Asien

Asia

Asie

Asia

Zentralasien

Central Asia

Asie centrale

Asia Centrală

Südasien

South Asia

Asie du Sud

Asia de Sud

Südostasien

South-East Asia

Asie du Sud-Est

Asia de Sud-Est

Versicherung

insurance

assurance

asigurare

landwirtschaftliche Versicherung

agricultural insurance

assurance agricole

asigurare agricolă

Kraftfahrzeugversicherung

motor vehicle insurance

assurance automobile

asigurare auto

Kreditversicherung

credit insurance

assurance-crédit

asigurare de credit

Invaliditätsversicherung

disability insurance

assurance d'invalidité

asigurare de invaliditate

Haftpflichtversicherung

third-party insurance

assurance responsabilité civile

asigurare de responsabilitate civilă

Krankenversicherung

health insurance

assurance maladie

asigurare de sănătate

Einwohnerkrankenversicherung

universal health coverage

couverture maladie universelle

asigurare de sănătate valabilă în orice ţară

Lebensversicherung

life assurance

assurance vie

asigurare de viaţă

Schadensfall

insurance claim

sinistre

asigurare în caz de dezastru

Seetransportversicherung

marine insurance

assurance maritime

asigurare maritimă

Pflichtversicherung

compulsory insurance

assurance obligatoire

asigurare obligatorie

Arbeitsunfallversicherung

occupational accident insurance

assurance accident de travail

asigurare pentru accident de muncă

Schadenversicherung

indemnity insurance

assurance dommages

asigurare pentru daune

Transportversicherung

transport insurance

assurance transport

asigurare pentru transport

Personenversicherung

personal insurance

assurance des personnes

asigurare personală

Unfallversicherung

personal accident insurance

assurance accident

asigurare personală de accidente

Privatversicherung

private insurance

assurance privée

asigurare privată

öffentlich-rechtliche Versicherung

public insurance

assurance publique

asigurare publică

Ausfuhrversicherung

export credit insurance

assurance à l'exportation

asigurarea creditelor de export

Sachversicherung

property insurance

assurance des biens

asigurarea proprietăţii

Assistent [V4.3]

assistant [V4.3]

assistant [V4.3]

asistent [V4.3]

Sozialarbeiter

social worker

travailleur social

asistent social

Heranführungshilfe

pre-accession aid

aide de préadhésion

asistenţa de preaderare

bilaterale Hilfe

bilateral aid

aide bilatérale

asistenţă bilaterală

Gemeinschaftsbeihilfe

Community aid

aide communautaire

asistenţă comunitară

Soforthilfe

emergency aid

aide d'urgence

asistenţă de urgenţă

Navigationsausrüstung

navigation aid

aide à la navigation

asistenţă de zbor

finanzieller Beistand

medium-term financial assistance

concours financier

asistenţă financiară pe termen mediu

Industriebeihilfe

aid to industry

aide à l'industrie

asistenţă în industrie

Hilfe im Ausbildungswesen

assistance in training

assistance en formation

asistenţă în pregătirea profesională

Prozesskostenhilfe

legal aid

aide judiciaire

asistenţă juridică

Haushaltshilfe

home help

aide ménagère

asistenţă la domiciliu

Bodenabfertigungsdienste

ground handling

assistance en escale

asistenţă la sol

landwirtschaftliche Betriebshilfe

mutual assistance among farmers

entraide agricole

asistenţă mutuală între fermieri

Flüchtlingshilfe

aid to refugees

aide aux réfugiés

asistenţă pentru refugiaţi

gegenseitige Unterstützung [V4.3]

mutual assistance [V4.3]

assistance mutuelle [V4.3]

asistenţă reciprocă [V4.3]

Hilfe im Gesundheitswesen

health aid

aide sanitaire

asistenţă sanitară

Sozialfürsorge

social assistance

assistance sociale

asistenţă socială

Benutzerunterstützung

help desk

support à l'utilisateur

asistenţă tehnică pentru utilizator

Gesellschafter

company member

associé

asociat

Südasiatische Assoziation für regionale Zusammenarbeit

South Asian Association for Regional Cooperation

Association sud-asiatique de coopération régionale

Asociaţia Asia de Sud pentru Cooperare Regională

European Association of National Productivity Centres

European Association of National Productivity Centres

Association européenne des centres nationaux de productivité

Asociaţia Europeană a Centrelor Naţionale de Productivitate

Europäische Vereinigung für Kooperation

European Association for Cooperation

Association européenne pour la coopération

Asociaţia Europeană pentru Cooperare

Internationale Vereinigung für soziale Sicherheit

International Social Security Association

Association internationale de la sécurité sociale

Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale

Internationale Entwicklungsorganisation

International Development Association

Association internationale de développement

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare

Assoziation karibischer Staaten

Association of Caribbean States

Association des États des Caraïbes

Asociaţia Statelor din Caraibe

Vereinigung

association

association

asociaţie

landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft

group farming

agriculture de groupe

asociaţie agricolă

Wohngenossenschaft

housing cooperative

coopérative de logement

asociaţie de locatari

europäische Vereinigung

European association

association européenne

asociaţie europeană

Familienunternehmen

family business

entreprise familiale

asociaţie familială

Berufsverband

professional association

association professionnelle

asociaţie profesională

Gemeindeverband

association of local authorities

groupement de collectivités

asociaţii ale autorităţilor locale

Wechselwirtschaft

crop rotation

rotation des cultures

asolament

Navigation von Raumschiffen

astronautics

astronautique
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   94
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com