A treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
titreA treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare
page90/94
date de publication23.10.2016
taille5.3 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > Biología > Documentos
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

ţări CUEA [V4.3]

EFTA-Staaten

EFTA countries

pays de l'AELE

ţări din cadrul AELS

Kaukasusländer

Caucasus countries

pays du Caucase

ţări din Caucaz

mittel- und osteuropäische Länder

Central and Eastern European Countries

pays d'Europe centrale et orientale

ţări din Europa Centrală și de Est

Staaten der Andengemeinschaft

Andean Community countries

pays de la Communauté andine

ţări din Grupul Andin

Staaten der Arabischen Liga

Arab League countries

pays de la Ligue arabe

ţări din Liga Arabă

OAG-Staaten [V4.3]

EAC countries [V4.3]

pays de la CAE [V4.3]

ţări EAC [V4.3]

Industrieland

industrialised country

pays industrialisé

ţări industrializate

Entwicklungsland

developing countries

pays en développement

ţări în curs de dezvoltare

weniger entwickeltes Land

least-developed country

pays moins développé

ţări mai puţin dezvoltate

Mittelmeeranrainerstaaten ohne EG-Staaten

Mediterranean third countries

pays tiers méditerranéens

ţări mediteraneene din lumea a treia

Mitgliedsland

member country

pays membre

ţări membre

ALADI-Staaten

ALADI countries

pays de l'ALADI

ţări membre ALADI

Comecon-Staaten

Comecon countries

pays du Comecon

ţări membre ale Comecon

Staaten des Europarates

Council of Europe countries

pays du Conseil de l'Europe

ţări membre ale Consiliului Europei

Staaten des Nordischen Rates

Nordic Council countries

pays du Conseil nordique

ţări membre ale Consiliului Nordic

ECOWAS-Staaten

Ecowas countries

pays de la Cedeao

ţări membre ale Ecowas

Staaten des Arabischen Gemeinsamen Markts

Arab Common Market countries

pays du Marché commun arabe

ţări membre ale Pieţei Comune Arabe

ANZUS-Staaten

Anzus countries

pays de l'ANZUS

ţări membre ANZUS

APEC-Staaten

APEC countries

pays de l'APEC

ţări membre APEC

Caricom-Staaten

Caricom countries

pays du Caricom

ţări membre Caricom

NATO-Staaten

NATO countries

pays de l'OTAN

ţări membre NATO

OPEC-Staaten

OPEC countries

pays de l'OPEP

ţări membre OPEC

UEMOA-Staaten

WAEMU countries

pays de l'UEMOA

ţări membre WAEMU

nicht assoziiertes Land

non-associated country

pays non associé

ţări neasociate

Schwellenland

newly industrialised country

nouveau pays industrialisé

ţări nou industrializate

OECD-Staaten

OECD countries

pays de l'OCDE

ţări OCDE

OAS-Staaten

OAS countries

pays de l'OEA

ţări OSA

Atlantischer Bogen

Atlantic Arc

Arc atlantique

ţări pe malul Oceanului Atlantic

SAARC-Staaten [V4.3]

SAARC countries [V4.3]

pays de l'ASACR [V4.3]

ţări SAARC [V4.3]

SELA-Staaten

LAES countries

pays du SELA

ţări SELA

SICA-Staaten

CAIS countries

pays du SICA

ţări SICA

überseeische Länder und Gebiete

overseas countries and territories

pays et territoires d'outre-mer

ţări şi teritorii stăine de peste mări

Drittland

third country

pays tiers

ţări terţe

baltische Staaten

Baltic States

pays Baltes

ţările baltice

die Niederlande

Netherlands

Pays-Bas

Ţările de Jos

Visegrad-Gruppe

Visegrad countries

groupe de Visegrad

ţările Grupului Vişegrad

Staaten des Warschauer Pakts

Warsaw Pact countries

pays du Pacte de Varsovie

ţările Pactului de la Varşovia

Zigeuner

gypsy

gitan

ţigani

Erdöl

petroleum

pétrole

ţiţei

Rohöl

crude oil

pétrole brut

ţiţei neprelucrat

Auszubildender

apprentice

apprenti

ucenic

Lehre

apprenticeship

apprentissage professionnel

ucenicie la locul de muncă

die Ukraine

Ukraine

Ukraine

Ucraina

Uganda

Uganda

Ouganda

Uganda

Erdnussöl

groundnut oil

huile d'arachide

ulei de arahide

Olivenöl

olive oil

huile d'olive

ulei de măsline

Fischöl

fish oil

huile de poisson

ulei de peşte

Maisöl

maize oil

huile de maïs

ulei de porumb

Raps

oil seed rape

colza

ulei de seminţe de rapiţă

Sojaöl

soya bean oil

huile de soja

ulei de soia

Butteroil

butter oil

butteroil

ulei de unt

Sonnenblumenöl

sunflower seed oil

huile de tournesol

ulei din sămânţă de floarea-soarelui

ätherisches Öl

essential oil

huile essentielle

ulei esenţial

Mineralöl

mineral oil

huile minérale

ulei mineral

Altöl

used oil

huile usagée

ulei uzat

pflanzliches Öl

vegetable oil

huile végétale

ulei vegetal

tierisches Öl

animal oil

huile animale

uleiuri animale

Schweröl

heavy oil

huile lourde

uleiuri grele

Ulster-Donegal

Ulster-Donegal

Ulster-Donegal

Ulster-Donegal

Humanisierung der Arbeitswelt

humanisation of work

humanisation du travail

umanizarea muncii

Umbrien

Umbria

Ombrie

Umbria

UNAids [V4.3]

UNAIDS [V4.3]

Onusida [V4.3]

UNAIDS [V4.3]

Einstimmigkeit

unanimity

unanimité

unanimitate

landwirtschaftliches Gerät

agricultural implement

outil agricole

unelte agricole

Werkzeug für Heimwerker

hand tool

outil de bricolage

unelte manuale

pneumatische Maschine

pneumatic machinery

machine pneumatique

unelte pneumatice

Unesco

Unesco

Unesco

Unesco

Ungarn

Hungary

Hongrie

Ungaria

Mittelungarn

Central Hungary

Hongrie centrale

Ungaria Centrală

Nordungarn

Northern Hungary

Hongrie septentrionale

Ungaria Septentrională

UNO-Habitat

UN-Habitat

ONU-Habitat

UN-Habitat

UNHCR

UNHCR

HCR

UNHCR

Unicef

Unicef

Unicef

Unicef

nationale Einigung

national unification

unification nationale
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com