Cours de langue internationale
télécharger 0.72 Mb.
titreCours de langue internationale
page22/22
date de publication02.04.2017
taille0.72 Mb.
typeCours
ar.21-bal.com > documents > Cours
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Exemples d'adverbesPrésent: - anteLegante ( qui lit) (maintenant) mi distriĝas.

Passé: - inteTrinkinte kafon (ayant pris du café) (avant) mi foriris (je suis parti).

Futur : - onteFaronte ion (qui a quelque chose à faire) (après) mi pensis pri la avantaĝoj kaj malavantaĝoj de miaj projektoj.


 • María estas fermONTA la fenestron. (Marie va fermer la fenêtre.)

 • María estas fermANTA la fenestron. (Marie est en train de fermer la fenêtre)

 • María estas fermINTA la fenestron. (Marie vient de fermer la fenêtre)

 • Hieraŭ, kiam mi eniris en la ĉambron, María estis fermONTA la fenestron. (Hier, quand je suis entré dans la pièce, Marie allait fermer la fenêtre).

 • Dum mi parolis kun Karlo, María estis fermANTA la fenestron. (Pendant que je parlais avec Charles, Marie était en train de fermer la fenêtre ).

 • Kiam ni eliris el la ĉambro, María estis fermINTA la fernestron. (Quand nous sommes sortis de la pièce, Marie venait de fermer la fenêtre).

 • Morgaŭ, kiam mi iros al la lernejo, la profesoro estos instruONTA novan lecionon. (Demain quand j'irai à l'école, le professeur va enseigner une nouvelle leçon).

 • Kiam mi estos en la klascambro, la profesoro estos instruANTA novan lecionon. (Quand je serai dans la salle de classe,le professeur sera en train d'enseigner une nouvelle leçon).

 • Kiam mi eliros el la lernejo, la profesoro estos instruINTA novan lecionon. (Quand je serai sorti de l'école, le professeur aura enseigné une nouvelle leçon).


"L'Espéranto est la meilleure solution à l'idée d'une langue internationale".

Albert Einstein.

Leçon 15VERBES

TEMPS COMPOSÉSDans la leçon précédente nous avons étudié les temps qui se forment avec les participes actifs et qui constituent ce qu'on appelle la "voix active".Nous verrons par la suite ceux qui se forment avec les participes passifs et qui constituent la "voix passive". La VOIX PASSIVE est formée avec l'auxiliaire ESTI et le participe passif du verbe principal dont les terminaisons sont:
Futur Présent Passé

-OTA -ATA -ITA

Le sujet de la voix active est appellé "sujet patient"car il supporte passivement l'effet de l'action indiquée par le verbe. L'agent de l'action est précédé par la préposition DE (par).

Si nous prenons les mêmes exemples que ceux de la leçon précédente nous aurons:

La fenestro estas


 • fermota de María La fenêtre va être fermée par Marie.

 • fermata de María La fenêtre est fermée par Marie.

 • fermita de María La fenêtre a été fermée par Marie


La fenestro estis

 • fermota de María La fenêtre allait être fermée par Marie.

 • fermata de María La fenêtre était fermée par Marie.

 • fermita de María La fenêtre avait été fermée par Marie.Nova leciono estos


 • instruota de la profesoro Une nouvelle leçon va être enseignée par le professeur.

 • instruata de la profesoro Une nouvelle leçon sera enseignée par le professeur.

 • instruita de la profesoro Une nouvelle leçon aura été enseignée par le professeur.


Si le sujet est au pluriel, le participe l'est aussi.

Exemples : La fenestroj estas fermataj de María (Les fenêtres sont fermées par Marie). La leteroj estas sendotaj (Les lettres vont être envoyées).

Une phrase à la voix active peut être transformée à la voix passive et viceversa. Si on transforme la phrase de la voix active à la voix passive, le sujet de la première phrase est transformé en compl. agent de la deuxième(il est précédé par la préposition DE), tandis que l'objet direct de la voix active est transformé en sujet (patient) de la voix passive. Exemple:
Voix active: Ludoviko estas skribanta leteron (Louis est en train d'écrire une lettre).

Voix passive: Letero estas skribata de Ludoviko (Une lettre est écrite par Louis).
Les participes passifs peuvent remplir des fonctions d'adjectif, substantif ou adverbe.

Exemples d'adjectifs
Présent: -ata


Domo konstruata (une maison qui est en train d'être construite)

Passé: -ita


La perdita tempo (le temps perdu)
Futur: -ota

Luota ĉambro (une chambre à louer )
Exemples de substantifs
Présent: -ato

La amato (l'aimé-e)
Passé : -ito

La kondamnito (le condamné) (qui a été condamné)
Futur: -oto

La ekzamenoto (le candidat à un examen)

Exemples d'adverbe
Présent: -ate

Amate, oni ĝojas (quand on est aimé on s'en réjouit)
Futur: -ote

Punote, li ne ŝercis (comme il devait être châtié, il ne plaisantait pas)
REMARQUE: N'essayez pas d'apprendre par coeur tout ce qui concerne les temps composés. Quelques-uns d'entre eux sont d'emploi peu fréquent et ceux qui sont importants seront appris avec les lectures et la pratique.

SUFFIX- UJ: Il sert à indiquer le récipient

Sukero: sucre Sukerujo: sucrier

Salo: sel Salujo: salière

Monero: monnaie Monerujo: porte-monnaie

Lavi: laver Lavujo: lavabo


Bani: baigner Banujo: baignoire / Ujo: tout récipient
Exemples :

 • La salujo kaj la sukerujo estas sur la tablo.

 • En la banĉambro estas lavujo kaj banujo.

 • En tiu ujo ŝi havas bombonojn kaj aliajn frandaĵojn (friandises)

 • Kie estas la salujo kaj la sukerujo? Ili estas sur la tablo.

 • Kie estas la lavujo kaj la banujo? Ili estas en la banĉambro.

 • Kion ŝi havas en tiu ujo? Ŝi havas bombonojn kaj aliajn frandaĵojn.LE SUFFIXE - ING: Il désigne l'objet qui en contient partiellement un autre, étui.

Cigaredo: cigarette Cigaredingo: porte-cigarette

Glavo: épée Glavingo: fourreau

Kandelo: bougie Kandelingo: chandelier
Exemples :

 • Por fumi Enriko uzas cigaredingon.

 • La konkeranto eltiris la glavon el la glavingo.

 • Sur la tabloj de tiu luksa restoracio estas kandelingoj.

 • Ĉu Enriko fumas cigaredojn? Jes, sed li uzas cigaredingon.

 • Kion faris la konkeranto? Li eltiris la glavon el la glavingo.

 • Mi vidas strangajn aĵojn sur la tabloj de tiu luksa restoracio, ĉu ne? Jes, ili estas kandelingoj.ELTIRAĴO el amletero al Liza


"karulino, mi amegas vin. Mi venos al vi eĉ tra fajro kaj akvo. Nenio povos min haltigi. P.S. : Ni renkontiĝu hodiaŭ vespere, se ne pluvos".

(El "Juna Amiko")
LE SUFFIXE - UM: On l'emploie pour former des mots dont la racine est imprécise et les mots qu'on ne peut pas former avec aucun autre suffixe. Les mots avec ce suffixe sont au nombre limité.

Proksima: prochain-e (°) proksimume: environ

malvarma: froid-e (°) malvarmumi: s'enrhumer

palpebro: paupière palpebrumi:faire un clin d’oeil

sapo: savon sapumi: savonner

kruco: croix krucumi: crucifier

butiko: magasin/boutique butikumi: faire des courses

plando: plante (du pied) plandumo: semelle (d'une chaussure)

kalkano: talon kalkanumo: talon (d'une chaussure)

kolo: cou kolumo: col (de chemise, etc.)

mano: main manumo: poignet (d'une manche)

butono: bouton butonumi: boutonner

aero: air aerumi: aérer

vento: vent (°)ventumi: ventiler

akvo: eau akvumi: arroser
(Les mots indiqués avec le signe (°) sont d'emploi très fréquent) • Proksimume je la deka matene ni devos esti en la flughaveno (aéroport).

 • La vetero estas malvarmega. Mi ne havas surtuton. Mi malvarmumos.

 • La sinjorinoj iris butikumi.

 • La plandumoj kaj kalkanumoj de liaj ŝuoj estas eluzitaj (usés).

 • La kolumo de ĉi tiu ĉemizo estas tro granda por mi. Mi aĉetos alian ĉemizon kun malpli granda kolumo.

 • En Afriko la vetero estas tre varma. Estas necesaj multaj ventumiloj.Butikumante

(DIALOGO inter du junulinoj)
Eva: - Ĉu vi vidis la vitrinojn de la butiko "Gianna"? Estas modernaj vestoj, jupoj (jupes) kaj minijupoj el kotono (coton), puloveroj el lano, bluzoj el silko (soie), ŝtrumpoj el nilono (nylon), belaj ŝuoj, ktp. Mi iros nun por aĉeti veston.
(vitrino = montrofenestro = vitrine ).
Diana: - Atendu dum minuto. Mi tuj (tout de suite) estos preta (prête) kaj akompanos vin.
LE SUFFIXE - ESTR: Il sert à indiquer les chefs, les directeurs ou les supérieurs.

Urbo: ville Urbestro: maire

Polico: police Policestro: chef de police

Ŝipo: bateau, navire Ŝipestro: capitain (= kapitano) / Estro = Ĉefo

 • La urbestro de mia urbo estas S– ro Alvarez.

 • La estraro de la firmo (la direction de la firme commerciale).

 • La estraro de la kongreso.

 • Hodiaŭ la estro de la registaro ne akceptas intervjuojn (interviews).


Estri = regi = mastri = gérer, diriger, commander
Du avaruloj (araba ANEKDOTO)
Avarulo el Kufa aŭdis, ke en Basora vivas ankoraŭ pli granda avarulo, de kiu li povus lerni. Li vojaĝis tien kaj sin prezentis kiel komencanton en la arto de avareco, kiu volas lerni de tiu fama majstro.

"Bonvenon!" diris la avarulo el Basora, "ni tuj iru al la vendo – placo por aĉeti".

Ili iris al bakisto: "Ĉu vi havas bonan panon?"

"Je via servo, sinjoro, freŝan kaj molan kiel butero".

"Vi aŭdas", diris la Basora – ano al la Kufa – ano, "ke butero estas pli bona ol pano, do, ni estos pli prudentaj, se ni preferus buteron".

Ili iris al butikisto kaj demandis, ĉu li havas bonan buteron. "Je via servo, freŝan buteron Ĝi estas bongusta kiel la plej delikata olivoleo".

"Vi aŭdas", diris la gastiganto al sia gasto, "ke oni komparas la plej bonan buteron kun oleo, kiu sekve devas esti multe pli bonkvalita".

Nun ili iris al la oleo - vendisto: "Ĉu vi havas bonan oleon?"

"La plej bonan, klaran kaj diafanan kiel akvo".

"Ho, ho", diris la avarulo el Basora al tiu el Kufa, "akvo, do, estas la plej bona manĝo. Hejme mi havas tinon tutplenan, per kiu mi lukse vin volas regali!"

Kaj, vere, li prezentis al sia gasto nenion alian krom akvo, ĉar ĝi estas pli bona ol oleo, pli bona ol butero kaj pli bona ol pano.

"Dankon al Alaho", diris la avarulo el Kufa, "mi ne vane faris mian vojaĝon, sed mi lernis ion utilan".
"L'Espéranto est la meilleure solution à l'idée d'une langue internationale".

Albert Einstein.


EXERCICES leçon 15- Bonvolu respondi la jenajn demandojn:


 1. Kiu estis la inventinto de la fonografo?

 2. Kiom da loĝantoj estas en via urbo?

 3. Ĉu vi havas korespondantojn?

 4. Ĉu vi distriĝas legante librojn, aŭskultante la radion aŭ rigardante la televidon?

 5. Kiu estis la fondinto de via urbo?

 6. Kiu estis la venkito en la batalo de Waterloo?REPONSES leçon 15 1. Edison estis la inventinto de la fonografo.

 2. En mia urbo estas .................. loĝantoj.

 3. Jes, mi havas korespondantojn. (Ne, mi ne havas korespondantojn).

 4. Mi distriĝas legante librojn. (Mi distriĝas aŭskultante la radion) (Mi distriĝas rigardante la televidon).

 5. La fondinto de mia urbo estis ................

 6. Napoleono estis la venkito en la batalo de Waterloo.


EPILOGUE
Kara amik(in)o:
Ni alvenis al la fino de la kurso. Kune ni faris fascinan vojaĝon. Vi jam estas esperantisto. Nun vi povas ĝui ĉiujn la avantaĝojn, kiujn donas al vi ĉi tiu mirinda lingvo.
Por ĉio, kion vi bezonas, petu konsilojn ĉe
Afrika Oficejo de UEA, BP 416, Lokossa-Mono, République du Benin, tel: +229-95965124 Retadreso: afrika.oficejo@uea.org
Jen kelkaj aliaj konsiloj:
- Legado de libroj, gazetoj, bultenoj, ktp. en la Internacia Ligvo.

(Ĝisdata katalogo de haveblaj varoj ĉe: http://www.uea.org/katalogo).
- Korespondado kun amikoj en la kvin kontinentoj.

(Koresponda Servo Mondskala: B.P 6, FR – 55000 Longeville – en- Barrois, Francio. Retadreso: www.multimania.com/kosomo)
- Vojaĝoj al multaj landoj por koni aliajn kulturojn, lingvojn, kutimojn, ktp.

(Petu informoj ĉe: pasportaservo@esperanto.un ĉe: http://www.esperanto.net/ps)
- Partopreno en kunvenoj kaj kongresoj kie oni parolas nur Esperanton.

(Adreso de Centra Oficejo de Universala- Esperanto Asocio: Nieuwe Binnenweg 176, NL – 3015 BJ, Rotterdam,Nederlando.Telefono: +31104361044. Telefakso: +31104361751. Retpoŝto: uea@inter.nl.net ttt: http://www.uea.org)
Ni ankaŭ esperas ke vi disvastigos kaj instruos Esperanton. Por disvastigi esperanton, ĉiam parolu pri ĝi al viaj amikoj, en via lernejo, laborejo, universitato, klubo, ktp. Ĉiam portu la esperantistan insignon (la verdan steleton).
Se vi havas butikon, oficejon, restoracion, hotelon, ktp., ŝildeto kun la teksto “ Esperanto parolata” estas bona kaj konstanta propagando.
Pripensu ke propagandi Esperanton kaj ne instrui ĝin, estas senfrukta laboro.
Ĉiu esperantisto devas esti instruanto de Esperanto. Klopodu instrui la Internacian Lingvon almenaŭ al unu persono (familiano, amiko, najbaro, ktp.).
La lecionoj de ĉi tiu Kurso estas je via dispono por instrui Esperanton. Klasĉambro povas esti eĉ via propra domo.
La valoro de lingvo dependas ĉefe de du faktoroj:

 1. la nombro da parolantoj;

 2. la utilo de tiu lingvo. Nun estas vi kiu devas elpensi novajn aplikojn de Esperanto en la plej diversaj kampoj: scienco kaj tekniko, beletro, komerco, industrio, ktp, ktp.


Ni deziras al vi sukceson en via agado. Ĝis revido!Afrika Oficejo de UEA


BP 416
Lokossa-Mono
Respubliko Benino/République du Benin
tel: +229 22 41 02 29


Retadreso: afrika.oficejo@esperanto.org.1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

similaire:

Cours de langue internationale iconCours de langue internationale

Cours de langue internationale iconCours et séminaire de monsieur le professeur Jean-Marie Delmaire...
«Langue, civilisation hébraïques et histoire du judaïsme», Université de Lille III, 1986-1987 à 1988-1989

Cours de langue internationale iconCours de langue quand on part à l'étranger; ce sont des services accessoires

Cours de langue internationale icon* Cours de langue
«Etude sur le système suffixal du grec», sous la direction de M. Jean-Victor vernhes, Maître de Conférences à l'Université de Provence...

Cours de langue internationale icon* Cours de langue
«Etude sur le système suffixal du grec», sous la direction de M. Jean-Victor vernhes, Maître de Conférences à l'Université de Provence...

Cours de langue internationale iconImmersion totale dans la langue de skaspeare
«espérons que ce séjour soit un vrai déclic pour des élèves parfois réticents à s’exprimer dans une langue étrangère» !

Cours de langue internationale icon2006 L’îmage à paroles, doc – 90 min – Compétition Internationale,...
«30° Mostra Internationale de São Paulo» 2006 «Cinema south Festival», Sderot, Israel, 2006 Compétition Internationale «Visions du...

Cours de langue internationale icon1. master 2 geopolitique et securite internationale

Cours de langue internationale iconDocumentation ovh du site C&s internationale

Cours de langue internationale iconProgrammation Maîtrise de la langue
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com