Cours de langue internationale
télécharger 476.39 Kb.
titreCours de langue internationale
page1/20
date de publication20.03.2018
taille476.39 Kb.
typeCours
ar.21-bal.com > loi > Cours
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

cours de langue internationale

espéranto

par le Saint CoranRenato Corsetti, Franciska ToubaleIslama Esperanto-Asocio por interkultura dialogo

Eldonita de

Islama Esperanto-Asocio por Interkultura Dialogo

Palestrina, Italujo, 2010cours de langue internationale

espéranto

par le Saint Coran
Renato Corsetti, Franciska Toubale

Islama Esperanto-Asocio por interkultura dialogo


ENKONDUKO

Ĉi tiu kurso-libro estas provo produkti lernolibron pri Esperanto pere de legado de kelkaj ĉapitroj de la Kurano kaj ekzerciĝado pri la lingva materialo, kiun oni trovas en ili.
Ni elektis la unuan ĉapitron kaj la lastajn pro pluraj kialoj. La unua havas simbolan signifon kaj estas tre konata tra la tuta islama mondo. La aliaj ĉapitroj, kiuj estas la lastaj 20 de la Kurano, estis elektitaj ĉar ili estas ĝenerale mallongaj, kaj do ili taŭgas por rapida legado kaj poste ekzerciĝado.
Tiuj, kiuj konas la tekston en la araba, povas rekte legi ĝin kaj kompari ĝin kun la teksto en Esperanto, sed, mi pensas, ke en franclingvaj landoj la komparado inter la tekstoj en Esperanto kaj en la franca sufiĉas.
Bonvolu atenti, ke la tekstoj ne estas precize laŭvorte samaj. Ĉiuj tiuj tradukoj-interpretoj de la Kurano havas longan tradicion kaj ili estis faritaj plurajn fojojn tra la historio. Tio klarigas la malsamecojn, sed la ĝenerala senco estas ĉiam identa.
Evidente ĉi tiu kurso taŭgas pro lernantoj, kiuj jam lernis la bazajn sciojn pri Esperanto per elementa kurso.
Bonan studadon!


Renato Corsetti kaj Franciska Toubale

kunlaborantoj de la Afrika Komisiono de UEA


La malfermanta

1.1. Je la nomo de Alaho, la Donema, la Pardonema.1.2. Estu laŭdegata Alaho, Sinjoro de la Universo,1.3. la Donema, la Pardonema,1.4. Majstro de la tago de la Lasta Juĝo.1.5. Nur Vin ni adoras kaj nur ĉe Vi ni serĉas helpon.1.6. Gvidu nin sur la rektan vojon,1.7. sur la vojon de tiuj, al kiuj Vi donis Vian gracon, kiuj ne meritis Vian koleron, kiuj ne eraris.

1.1. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

1.2. Louange à Dieu, le Maître de l’Univers,

1.3. le Clément, le Miséricordieux,

1.4. le Souverain du Jour du Jugement dernier !

1.5. C’est Toi que nous adorons ! C’est Toi dont nous implorons le secours !

1.6. Guide-nous dans la Voie droite
1.7. la voie de ceux que Tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont mérité Ta colère ni celle des égarés !


Vocabulaire


Noms

Alah- Allah

Grac- grâce

Majstr- maître

Nom- nom

Profet- prophète

Rekt- droit

Tag- jour

Univers- univers

Voj- voie, chemin

Adjectifs

Last- dernier

Verbes

Ador- adorer

Erar- se tromper

Dir- dire

Dorm- dormir

Gvid- guider

Help- aider

Ir- aller

Juĝ- juger

Koler- se mettre

en colère

Kur- courir

Laŭd- louanger,

glorifier

Manĝ- manger

Merit- meriter

Pardon- pardonner

Parol- parler

Rid- rire

Serĉ- chercher

Ven- venir

Vid- voir

Adverbes

Nur seulement

Prépositions

Je dans le texte

à, au mais le sens est imprécis
Affixes

1)-at- participe présent passif

exemple

manĝi manger, manĝata mangé
2)-eg- donne une idée de grandeur

exemple

bona bon

bonega très bon , excellent
3)-em- s’ajoute à un verbe pour indiquer la tendance à faire ce qu’exprime la verbe

exemple

paroli parler

parolema prolixe , bavard
Pronoms

Kiuj ici il s’agit du pronom relatif sujet au pluriel qui

Tiuj ici il s’agit du pronom démonstratif au pluriel , il réfère donc à des personnes ceux/ celles
Ekzercoj
Traduku al la franca:
Je la nomo de la profeto!
Donema, Pardonema, Ridema, Manĝema, Dormema
Laŭdi, laŭdegi, ridi, ridegi, manĝi, manĝegi, kuri, kuregi
Vidi/vidata, manĝi/manĝata, laŭdi/laŭdata, laŭdegi/laŭdegata
Mi adoras vin. Vi adoras min. Li adoras ŝin. Ŝi adoras lin.
Mi serĉas helpon. Mi serĉas akvon.
Gvidu! Diru! Parolu! Venu! Iru!
La rekta vojo/La malrekta vojo.
Tiuj, kiuj eraris, meritas vian koleron. Tiuj, kiuj ne eraris, ne meritas vian koleron.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

similaire:

Cours de langue internationale iconCours de langue internationale

Cours de langue internationale iconCours et séminaire de monsieur le professeur Jean-Marie Delmaire...
«Langue, civilisation hébraïques et histoire du judaïsme», Université de Lille III, 1986-1987 à 1988-1989

Cours de langue internationale iconCours de langue quand on part à l'étranger; ce sont des services accessoires

Cours de langue internationale icon* Cours de langue
«Etude sur le système suffixal du grec», sous la direction de M. Jean-Victor vernhes, Maître de Conférences à l'Université de Provence...

Cours de langue internationale icon* Cours de langue
«Etude sur le système suffixal du grec», sous la direction de M. Jean-Victor vernhes, Maître de Conférences à l'Université de Provence...

Cours de langue internationale iconImmersion totale dans la langue de skaspeare
«espérons que ce séjour soit un vrai déclic pour des élèves parfois réticents à s’exprimer dans une langue étrangère» !

Cours de langue internationale icon2006 L’îmage à paroles, doc – 90 min – Compétition Internationale,...
«30° Mostra Internationale de São Paulo» 2006 «Cinema south Festival», Sderot, Israel, 2006 Compétition Internationale «Visions du...

Cours de langue internationale icon1. master 2 geopolitique et securite internationale

Cours de langue internationale iconDocumentation ovh du site C&s internationale

Cours de langue internationale iconProgrammation Maîtrise de la langue
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com