Catalogus van de bibliotheek
télécharger 1.31 Mb.
titreCatalogus van de bibliotheek
page16/22
date de publication21.01.2020
taille1.31 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > loi > Documentos
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 40 (1991), p. 43-53, bibl. 1166.
1167.DECRITS Marc, Vrijwilligers van de kasselrij Oudenaarde in dienst van het Franse leger, 1747-1748, Overdruk Hand. Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde,* p. 137-149, bibl. 1167.
1168.N.N., Livre d'Or de la Résistance Belge, Ouvrage publié par la Commission de l'Historique de la Résistance intituée par le Ministère de la Défense Nationale, Bruxelles, s.d., 426 p., bibl. 1168.
1169.BATJOENS Charles-Henri, Chroniques villageoises (la campagne du Pays d'Alost et de Grammont, 18e-20e siècle), s.d., 3 p., bibl. 1169.
1170.DE BUYSSCHER Jacques, Het gildenleven te Ronse - Les gildes à Renaix, Ronse, 1992, bibl. 1170.
1171.CLOET Michel, COLLIN Ludo, BOUDENS Robrecht, Het bisdom Gent (1559-1991), Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1992 (2de druk), 585 p., bibl. 1171.
1172.N.N., Bommels, 1992 (ed. Renaix - Philatélique - Ronse), 208 p., bibl. 1172.
1173.N.N., Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1972, Kleve, 1972, 176 p., bibl. 1173.
1174.ANTHEUNIS L., Le conventionnel belge François Robert (1763-1826) et sa femme Louise de Keralio (1758-1882), Wetteren, 1955, 97 p., bibl. 1174.
1175.BROECKAERT Oscar, Cultuur-historische facetten van Oost-Vlaanderen, dl. 1, Wetteren, 1970, 349 p., bibl. 1175.
1176.AUGÉ Claude, Larousse universel, Nouveau dictionnaire encyclopédique, dln. 1-2, Paris, 1922, bibl. 1176.
1177.PIOT Ch., Rapport à Mr. le Ministre de l'Intérieur dur les Tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815, A.R.A., Reprints, nr. 78, Brussel, 1996, 516 p., bibl. 1177.
1178.VAN WAESBERGE J. (e.a.), Grammont son origine et son histoire au moyen âge, Grammont, 1840, 162 p., reproductie, bibl. 1178.
1179.N.N., Land- & Tuinbouwshow, 12-20 sept.'92, Brochure, Ronse, 1992, 48 p., bibl. 1179.
1180.RÉMY, La victoire de Narvik, Une épopée de la Résistance, dl. 4, nr. 52/4, Bruxelles-Paris, 1980, p. 61-82, bibl. 1180.
1181.DECRITS Marc, Poëtisch beeld van de fonteinen te Ronse (1837), Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 47 (1998), p. 29-31, bibl. 1181.
1182.CHERLET L., DUBOIS R. & VAN DAELE G., Brugges Oorlogsmonumenten, Van Kartuizerinnenkerk tot Militaire Kapel, Uitg. Westvlaamse Gidsenkring, Brugge, 1998, 85 p., bibl. 1182.
1183.HIMPE Anne, De Beweging in Huis, Vlaamse huizen tijdens het interbellum, Bijdrage Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 8, Gent, 1992, 271 p., bibl. 1183.
1184.STROOBANTS A. & PÉE L. (red.), De abdij van Zwijveke, Vanaf haar ontstaan tot haar restauratie 1223-1981, Tentoonstelling 4 tot 20 april 1981, Dendermonde, 1981, 131 p., bibl. 1184.
1185.N.N., Het huis van de Burger - Meester, Brochure over het Stadhuis van Ronse, Ronse, 1992, 28 p., bibl. 1185.
1186.FOUQUART Sidoine, DEMORTIER Claire, NICAISE Fabienne, Tweede Wereldoorlog 40-45, Te Ronse en omstreken, [1993], bibl. 1186.
1187.REINQUIN A.M., VAN BOCKSTAELE G., WYNANTS M., De reis van Jozef II door de Oostenrijkse Nederlanden in 1781, Catalogus tentoonstelling Algemeen Rijksarchief Brussel 24 sept.-12 dec. 1987, Brussel, 1987, 171 p., bibl. 1187.
1188.N.N., Omdat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd 1962-1987, 25-jarig partnerjubileum der Evangelische Gemeente Solingen-Dorp en de Protestantse Kerk te Ronse, Ronse-Solingen, 1987, 64 p., bibl. 1188.
1189.N.N., Doorheen de nationale geschiedenis, dl. 1, Catalogus permanente tentoonstelling Algemeen Rijksarchief Brussel, Brussel, 1980, 296 p. + 51 ill., bibl. 1189.
L1190.AURENT R., DENEWET J.-M. & DEPESSEMIER N., Bronnen voor de historische geografie in België, Catalogus tentoonstelling Algemeen Rijksarchief Brussel 26 apr.-31 mei 1979, Brussel, 1979, 115 p. + ill., bibl. 1190.
1191.BAETEN W., DHONDT L., KONINCKX C., ROEGIERS J., DE SCHAMPHELEIRE H., SMEYERS J., VERCRUYSSE J., België in de 18de eeuw, Kritische bibliografie - La Belgique au 18e siècle, Bibliographie critique, Brussel, 1983, 394 p., bibl. 1191.
1192.THERRY Marc & VLEESCHOUWERS Cyriel, "Mijnheer de eerste minister", Geschiedenis van de Belgische eerste ministers na 1944, Catalogus tentoonstelling Algemeen Rijksarchief Brussel 15 okt.-23 dec. 1989, nr. 87, Brussel, 1989, 53 p., bibl. 1192.
1193.BRUNEEL Alfred & LAURENT René, Documents d'archives relatifs à Bruxelles, Dossier pédagogique destiné à l'enseignement de l'histoire, Bruxelles, 1983, bibl. 1193.
1194.BRUNEEL Alfred, DELCROIX Gérard, TURPIN Gérard, VAN SANTBERGEN René, BOVESSE Jean & LAURENT René, Documents d'archives relatifs au Namurois, Dossier pédagogique destiné à l'enseignement de l'histoire, Bruxelles, 1980, bibl. 1194.
1195.N.N., Speciaal uitgave Ronse, Toerisme in Oost-Vlaanderen, Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen, Gent, jg. 38 (1989), 48 p., bibl. 1195.
1196.JANSSENS Gustaaf, De vergadering van de "Generaliteit der Kasselrijen, Landen en Ambachten van Vlaanderen" in de 18de eeuw, Speurtocht naar het archief van een overlegorgaan, Overdruk Beleid en Bestuur in de oude Nederlanden, Liber Amicorum Prof. Dr. M. Baelde, Gent, 1993, p. 217-223, bibl. 1196.
1197.PIETERSEN F.A.M., Politiek op penningen, De kogel door de Kerk, Catalogus herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579/1979, Utrecht, 1979, 43 p., bibl. 1197.
1197.N.N., Handkatalogus, De kogel door de Kerk, Catalogus herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579/1979, Utrecht, [1979], 36 p., bibl. 1197.
1197.GROENVELD S., LEEUWENBERG H.L.Ph., MOUT Nicolette & ZAPPEY W.M., De kogel door de kerk, De Opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht 1559-1609, Walburg Pers Zutphen, 1979, 204 p., bibl. 1197.
1198.BOVESSE Jean, Une visite au Musée des Archives de l'État à Namur, Arch. Gén. du Roy. Brux., 1978, 53 p., bibl. 1198.
1199.N.N., 125 jaar Rijksonderwijs te Ronse avec sections française, s.d., 16 p., bibl. 1199.
1200.VAN ISTERDAEL Herman, De invloed van de fiscaliteit op het inkomen van de plattelandsbevolking van Het Land van Aalst in de 17de en 18de eeuw, Overdruk Hand. Eerste Congres Fed. Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België te Hasselt 19-22 aug. 1982, Mechelen, 1988, p. 291-308, bibl. 1200.
1201.TRIMPE BURGER J.A., Opgravingen en, vondsten Romeins Aardenburg, Aardenburg, 1992, bibl. 1201.
1202.MOLEMANS Jos, Gids bij het historische toponiemenonderzoek, Miscellanea Archivistica, nr. 43, A.R.A., Brussel, 1988, 70 p., bibl. 1202.
1203.VAN ISTERDAEL Herman, Stad en baronie Ronse (Ancien Régime), Inventarissen Rijksarchief Ronse, nr. 20, A.R.A., Brussel, 1988, 301 p., bibl. 1203.
1204.N.N., L'Initiative publique des communes en Belgique 1795-1940 - Het openbaar initiatief van de gemeenten in België 1795-1940, dln. 1-2, Handelingen 12de Internationaal Colloquium, Spa, 4-7 sept. 1984, Gemeentekrediet, Hist. Uitgaven, reeks in-8, nr. 71, 1986, 921 p., bibl. 1204.
1205.DECRITS Marc, De opvarenden van het schip de "Concordia" van de Oostendse Oost-Indische Compagnie, 1727, Overdruk Vlaamse Stam, jg. 29 (1993), nr. 5, p. 251-254, bibl. 1205.
1206.BOTS Marcel, VAN VELTHOVEN Harry, DEPREZ Ada, PAREYN Luc, DAELMAN Jos, DEWILDE Jan, Het Willemsfonds van 1851 tot 1914, Bijdrage Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 9, Gent, 1993, 289 p., bibl. 1206.
1207.OCKELEY J., Landboek en primitief kadaster, instrumenten voor de reconstructie van de agrarische structuur, Methodologie en resultaten toegelicht voor Kobbegem, Miscellanea Archivistica, nr. 37, A.R.A., Brussel, 1984, 130 p., bibl. 1207.
1208.DE LANGE Sylvain, De Taalgrens tussen Ronse, Geraardsbergen en Lessen, Wat de uitgegeven bronnen ons leren over het taalgebruik gevolgd door een schets van de actuele toestanden, s.d., 442 p., bibl. 1208.
1209.DEMECHELEER S., VANDEN BROEKE L., VANDENBUSSCHE F., L'Antisémitisme, Quelques aspects à travers l'histoire, la littérature, l'information, 2 dln., Athenée Royal de Renaix, Section Francophone, Première Économique 1968-1969, 195 p., bibl. 1209.
1210.N.N., Het Parlement exponent van een democratische samenleving 1831-1981, Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat, Brussel, 1981, 124 p., bibl. 1210.
1211.DOUAY, Histoire Généalogique des branches de la Maison de Béthune, existantes en Flandre et en Artois, et connues pendant plusieurs siècles sous le nom de Desplanques, justifiée par preuves, Pour servi de supplément à la Généalogie de la Maison de Béthune, dressé par André du Chesne, en 1639, et imprimée en un volume in folio avec gravures, Paris, 1783, 269 p., bibl. 1211.
1212.GADEYNE Guido, De uitstraling van een arrondissementeel rijksarchief: casus Ronse, Bibliotheek- & Archiefgids, jg. 70 (1994), nr. 1, p. 24-28, bibl. 1212.
1213.WOESTENBORGHS Bert, Vlaamse arbeiders in de vreemde of hoe in de 19de en 20ste eeuw Vlaamse seizoenarbeiders elders hun brood moesten gaan verdienen, Bijdrage Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 10, Gent, 1993, 143 p., bibl. 1213.
1214.BOEVA Luc, "Pour les Flamands la même chose", Hoe de taalgrens ook een sociale grens was, Bijdrage Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 11, Gent, 1994, 183 p., bibl. 1214.
1215.DE KEGEL A. & DEMEY A., De monumentenwacht Oost-Vlaanderen V.Z.W. draait op volle toeren, Overdruk Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, (1992), p. 179-188, bibl. 1215.
1216.D'ISY BRACHOT, Astrid, reine des belges, Vingt-quatre documents inédits et historiques, L'Art Belge, Colletion Documents, nr. 2, Bruxelles, 1935, (onvolledig), bibl. 1216.
1217.DECONINCK Jacques, Le Château des Nassau à Renaix, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 33 (1984), p. 97-124, bibl. 1217.
SNOECK C.A., Projet de loi, pour la formation d'une Garde Nationale Belge, Renaix, 1835, 79 p., reproductie, bibl. 1218.
1219.WYMANS G. & FOX J., De oorkondenschat van de graven van Henegouwen, Woord en wederwoord, Miscellanea Archivistica, nr. 23, A.R.A., Brussel, 1979, 29 p., bibl. 1219.
1220.VANCOPPENOLLE Georges, Le Mouvement National Belge, Secteur Renaix de la Zone I (Hainaut et extension en Flandres), 1994, 109 p., bibl. 1220.

1221.PETIT Roger, Les archives des administrations provinciales en Belgique, Miscellanea Archivistica, nr. 14, A.R.A., Brussel, 1977, 52 p., bibl. 1221.
1222.MASSART Jean, Pour la Protection de la Nature en Belgique, Bruxelles, 1912, 308 p., reproductie, bibl. 1222.
1223.BOCKSTAELE P., DE BIE J., DE SCHEPPER M., OTTE E., PENNEMAN T., Mercator & zijn boeken, Catalogus tentoonstelling Mercatormuseum Sint-Niklaas 3 dec.1994-30 jan. 1995, Sint-Niklaas, 1994, 143 p., bibl. 1223.
1224.N.N., Catalogue vande Boecken des gheleerden ende wijtberoemden Wereldt=beschrijver Gerardi Marcatoris anno 1604, Kon. Oudheidkundige Kring het Land van Waas, Sint-Niklaas, 1994, 43 p., bibl. 1224.
1225.OLLIVIER H. (red.), Met licht geschreven, Foto's uit een eeuw dagelijks leven, Bijdrage Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 12, Gent, 1994, 271 p., bibl. 1225.
1226.N.N., Inauguratie van de gerestaureerde beiaard in de Sint-Hermestoren (Ronse), 1995, bibl. 1226.
1227.STEEGHERS Wilfried, Staten van Goederen en Indices op de Registers van Gedele, Schepenjaren 1508-1513, 5 dln., Stadsarchief Gent, 1982-1984, bibl. 1227.
1228.DECAVELE J. (ed.), Het wapen van Gent, Trouw en Liefde, Stadsarchief Gent, 1990, 40 p., bibl. 1228.
1229.SIEGERT Joan Emert, The Pessemier portfolio, Ancestors and Descendants of Charles Louis Pessemier And His Wife, Marie Justine Vallez, Garland (Texas), 1982, 150 p., bibl. 1229.
1230.HEYSE Marleen, Zorgen voor zieken te Ronse, Brochure Open Monumentendag, 1995, bibl. 1230.
1231.DE PAEUW L., Nos Rois au service de la patrie, Bruxelles, 1930 (2e ed.), 291 p., bibl. 1231.
1232.GÉRARD Jo, La vie quotidienne au temps de Léopold Ier, Bruxelles, 1965, 165 p., bibl. 1232.
1233.DUMONT Georges-H., Leopold II, Pensées et réflexions recueillies, Liège, 1948, 88 p., bibl. 1233.
1234.STINGLHAMBER B.E.M.G. & DRESSE Paul, Léopold II au travail, Bruxelles-Paris, 1945, 385 p., bibl. 1234.
1235.DUMONT Georges-H., Léopold III, Roi des Belges, Bruxelles, 1944, 428 p., bibl. 1235.
1236.CAPPE Jeanne, Astrid la Reine au sourire, Paris-Tournai, 1935, 164 p., bibl. 1236.
1237.GÉRARD Jo, Grands Belges, Bruxelles, 1942, 230 p., bibl. 1237.
1238.STENGERS Jean, Aux origines de la question royale Léopold III et le gouvernement: les deux politiques belges de 1940, Paris-Gembloux, 1980, 247 p., bibl. 1238.
1239.GÉRARD Jo, Les Grands Commis de Léopold II, Bruxelles, 1941, 218 p., bibl. 1239.
1240.N.N., Le Roi Albert et ses Soldats, Catalogue Exposition organisée à l'occasion du 50e anniversaire de l'inauguration du Musée de l'Armée par Sa Majesté le Roi Albert, le 22 juillet 1923, Bruxelles, 26 octobre-18 novembre 1973, 61 p., bibl. 1240.
1241.VAN ZUYLEN Pierre, Les mains libres, Politique extérieure de la Belgique 1914-1940, Bruxelles, 1950, 580 p., bibl. 1241.
1242.DUMONT Georges-H., Histoire des Belges, dl. 1: Des origines à la dislocation des XVII provinces, Bruxelles, 1954, 337 p., bibl. 1242.
1243.VAN DER ESSEN Léon, La Belgique indépendante, Bruxelles, 1945, 61 p., bibl. 1243.
1244.MÉLOT Auguste, Cinquante années de Gouvernement Parlementaire 1884-1934, s.d. (ed. Rex), 426 p., bibl. 1244.
1245.N.N., Pages de gloire, 8e série 1830-1930, Paris-Bruxelles-Bruges, 1929-1930, 270 p., bibl. 1245.
1246.SIRET Adolphe, Récits historiques belges, Faits principaux de l'histoire ancienne et moderne de la Belgique; biographie des hommes célèbres et utiles; histoire des villes, villages, abbayes, châteaux, monuments, lieux célèbres, etc.; commerce, industrie, beaux-arts, lettres, sciences, etc.; traditions et légendes; moeurs, usages, fêtes, aspects, etc., Tournai, 1854 (6e ed.), 479 p., bibl. 1246.
1247.N.N., Étrennes Tournaisiennes pour 1887 (10e année), Tournai, 1887, 64 p., bibl. 1247.
1248.MEUNIER L., Monographie historique de La Hamaide, Village de la châtellenie d'Ath, Ancien fief des familles de La Hamaide - de Luxembourg - d'Egmont, Renaix, 1933, 175 p., bibl. 1248.
1249.DERRIDER François, Influence de la "Maison du Peuple" d'Élouges sur la population du village pendant trois quarts de siècle, 1987, 95 p., bibl. 1249.
1250.LOBET Marcel, L'imaginaire wallon, Du Hainaut picard au roman païs de Brabant, Bruxelles, 1985, 95 p., bibl. 1250.
1251.COLIN Oscar, Monographie de la commune d'Estaimbourg, 1932, 148 p., bibl. 1251.
1252.LEFRANCQ Charles, Essai sur les origines et le développement du parti socialiste athois, 1984, 151 p., bibl. 1252.
1253.DEGAND Emmanuël, Célébrités Ellezelloises, Renaix, 1913, 48 p., bibl. 1253.
1254.VERBECELTE Henri, Nos fouilles archéologiques à Flobecq, Le site du château fort et autres lieux, Souterrains et trésors cachés, Les légendes locales, Un mégalithe mystérieux, Lessines, 1971, 75 p., bibl. 1254.
1255.ROLLAND Laurent, Les temps d'orage, Réminiscences poétiques des temps de guerre et d'après-guerre se rapportant principalement à la commune d'Ellezelles, Anderlues, 1952, 71 p., bibl. 1255.
1256.VERBECELTE Henri, Périple dans la brume, (Roman), Lessines, 1975, 87 p., bibl. 1256.
1257.FRIS Victor, La vieille Flandre, Bruxelles, [1913], 36 p., bibl. 1257.
1258.ELKHADEM Hossam, HEERBRANT Jean-Paul, WELLENS-DE DONDER Liliane & CALCOEN Roger, Cartes des Amériques dans les collections de la Bibliothèque royale Albert Ier, Catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothèque royale Albert Ier du 13 novembre au 31 décembre 1992, Bruxelles, 1992, 169 p., bibl. 1258.
1259.BAERTEN J., LIPPENS J. & VAN KEYMEULEN A., De Munt in de Nederlanden van de 7de tot de 16de eeuw, Catalogi tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 12 februari tot 19 maart 1983, Brussel, 1983, 23 p., bibl. 1259.
1260.FROISSART Jehan, Chronique de France, d'Angleterre et de Bretagne, dln. 1-2, Lille, s.d., 384 + 360 p., bibl. 1260.
1261.BURLION Jacques, Léonide Llitch Brejnev, Bruxelles, 1979, 191 p., bibl. 1261.
1262.DE PAUW-DE VEEN Lydia, Hieronymus Cock prentenuitgever en graveur 1507?-1570, Catalogi tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 21 november tot 24 december 1970, Brussel, 1970, 99 p., bibl. 1262.
1263.N.N., Léopold II et l'État Indépendant du Congo, Discours prononcé par M. le Colonel Louis Chaltin, le dimanche 27 juin 1926, à l'occasion du 41me anniversaire de l'État Indépendant du Congo, devant le monument érigé dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, aux Pionniers coloniaux, La Tribune Congolaise, du 30 juin 1926, 16 p., bibl. 1263.
1264.N.N., Sleeswijk's zak-atlas van Nederland voor wandelaars - wielrijders en automobilisten, Bussum, s.d., bibl. 1264.
1265.N.N., Les fastes universels, ou tableaux historiques, chronologiques et géographiques, ..., dln. 1-2, Bruxelles, 1823 (3e ed.), 335 en 380 p., bibl. 1265.
1266.BUYSSCHAERT P.A., Navlucht, s.d., bibl. 1266.
1267.FLAMENT Julien, Les marionnettes de Belgique, Brochure-programme de L'I.N.R. Bruxelles, 1937, 39 p., bibl. 1267.
1268.N.N., Gedenkboek 1865-1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België, Brussel, 1965, 420 p., bibl. 1268.
1269.N.N., Piet Willequet, Ronse, [1993], bibl. 1269.
1270.MÂLE Émille, La fin du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrétiennes, Paris, 1950, 327 p., bibl. 1270.
1271.KOZYREFF Chantal, Deux siècles de livres Japonais, Le fonds Hans De Winiwarter, Catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothèque royale Albert Ier du 27 mai au 11 juillet 1992, Bruxelles, 1992, 164 p., bibl. 1271.
1272.GÉRARD Jo, La Belgique 1940-1944 sous l'occupation, Bruxelles, 1974, bibl. 1272.
1273.GÉRARD Jo, l'Armée Belge 1830-1980, Bruxelles, 1978, bibl. 1273.
1274.N.N., Le dossier 39-45 en images, Les belges et l'occupation, Bru­xelles-Paris, 1969, bibl. 1274.
1275.ARGOUX Georges, BRUN Jacques, FAYMAN Lucien, GRANDCOIN Jac­ques, MIALET Jean & MICHEL Jean, Le camp de concentration de Dora, ses Kommandos et leur cadre général, 1989, bibl. 1275.
1276.N.N., Les rescapés, Renaix, 1953, 79 p., bibl. 1276.
1277.D'HAINAUT Brigitte & SOMERHAUSEN Christine, Dora 1943-1945, 2.500 prisonniers politiques belges fabriquent dans l'usine souterraine de la mort annexe du camp de concentration de Buchenwald les premiers missiles de l'histoire pour Hitler, Bruxelles, 1991, 212 p., bibl. 1277.
1278.GÉRARD-LIBOIS J. & GOTOVITCH José, L'an 40, La Belgique occupée, Bruxelles, 1971, 3me tirage, 517 p., bibl. 1278.
1279.GARFINKELS Betty & GOTTSCHALK Max, Les Belges face à la persécution raciale 1940-1944, Bruxelles, 1965, 104 p., bibl. 1279.
1280.DE LAUNAY Jacques, La Belgique à l'heure Allemande, La guerre et l'accupation 1940-1945, Bruxelles, s.d., 360 p., bibl. 1280.
1281.THIELEMANS Marie-Rose, Inventaire des dossiers relatifs à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg conservés dans le fonds Waterstaat (1820-1823) aux Archives Générales du Royaume à La Haye, Miscellanea Archivistica, nr. 8, A.R.A., Brus­sel, 1974, 105 p., bibl. 1281.
1282.COPPENS Herman, Het institutioneel kader van de centrale overheidsfinanciën in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden tijdens het late Ancien Régime (c. 1680-1788), Studia, nr. 43, A.R.A., Brus­sel, 1993, 210 p., bibl. 1282.
1283.GORIS Jan-Albert, Du génie Flamand, Bruxelles, 1945, 43 p., bibl. 1283.
1284.DENAUX Adelbert, Godsdienstsekten in Vlaanderen, Leuven, 1982, 132 p., bibl. 1284.
1285.GÉRARD Jo, Le Prince de Ligne, favori de l'Europe, Bruxelles, 1942, 61 p., bibl. 1285.
1286.CROKAERT Jacques, Un exemple d'énergie nationale la Compagnie d'Ostende, Bruxelles-Paris, 1919, 104 p., bibl. 1286.
1287.FIERENS-GEVAERT, Figures et Sites de Belgique, Bruxelles, 1907, 185 p., bibl. 1287.
1288.BUFFIN Camille, Récits d'Hier et d'Aujourd'hui, Renaix, s.d., 272 p., bibl. 1288.
1289.DE SMET Antoine, Voyageurs belges aux États-Unis du XVIIe siècle à 1900, Notices bio-bibliographiques, Bruxelles, 1959, 201 p., bibl. 1289.
190.N.N., Bibliothèque royale Albert Ier, Vingt-cinq années d'acquisitions 1969-1994, Dossier édité à l'occasion de l'exposition "Vingt-cinq années d'acquisitions" organisée à la Bibliothèque royale Albert Ier du 18 février au 19 mars 1994, Bruxelles, 1994, 78 p., bibl. 1290.
1291.N.N., Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door Z.M. de Koning op 17 februari 1969, Brussel, 1969, 128 p., bibl. 1291.
1292.N.N., 90 ans à la une, Le Peuple 1885-1975, Bruxelles, 1975, bibl. 1292.
1293.N.N., Almanach Pestalozzi 1953, Agenda de poche des écoliers belges, Bruxelles, [1953] (6e ed.), 288 p., bibl. 1293.
1294.JOORIS Jules, Pecq, enfants de l'Escaut, Pecq, 1988, 127 p., bibl. 1294.
1295.N.N., L'Entité de Pecq en cartes postales anciennes, [1982], bibl. 1295.
1296.SALEMBIER Narcisse, MOTTE Gabrielle, Quand le "Maître" raconte ..., La vie au village d'Hérinnes (sur Escaut) de 1830 à 1930, Pecq, 1990, 47 p., bibl. 1296.
1297.CLOSE R., L'Europe sans défense, 48 heures qui pourraient changer la face du monde, Bruxelles, 1976, 359 p., bibl. 1297.
1298.MASSON Michel, Les enfants célèbres ou histoire des enfants de tous les siècles et de tous les pays qui se sont immortalisés par le malheur, la piété, le courage, le génie, le savoir et les talents, Paris, 1870 (10e ed.), 400 p., bibl. 1298.
1299.JOORIS Jules (e.a.), Léaucourt, Commune de Pecq, Pecq, 1993, 51 p., bibl. 1299.
1300.N.N., Japanse kalligrafie, Tentoonstellingscatalogus: [Brus­sel], Koninklijke Bibliotheek Albert I, [19.10.85-23.11.85], Brus­sel: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1985 - XVI, 139 p., bibl. 1300.
1301.N.N., Hedendaagse Belgische medailleurs: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Penningkabinet, 30 november-21 december 1985: catalogus, Brussel: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1985, 237 p., bibl. 1301.
1302.WELLENS-DE DONDER Liliane, Medaillers en numismaten van de renaissance in de Nederlanden, Catalogus tentoonstelling, Brussel: Koninklijke Bibliotheek, 1959, 191 p., bibl. 1302.
1303.GLORIEUX-DE GAND Thérèse & KELDERS Ann, Formules de copiste: les colophons des manuscrits datés: catalogue d'exposition: Bruxelles Bibliothèque royale Albert Ier, Chapelle de Nassau, du 07.12.1991 au 25.01.1992, Bruxelles: Bibliothèque royale Albert Ier, 1991, 151 p., bibl. 1303.
1304.COCKSHAW Pierre, Handschriften met miniaturen van de 9de eeuw tot het begin van de 15de eeuw: [Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Nassaukapel, 16 februari 1985-9 maart 1985]: tentoonstellingscatalogus, Brussel: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1985, 40 p., bibl. 1304.
1305.COCKX-INDESTEGE Elly & LEMAIRE Claudine, Handschriften en oude drukken in facsimile van 1600 tot 1984: catalogus: tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1984, 120 p., bibl. 1305.
1306.VAN DEN BERGEN-PANTENS C., De heraldiek in de handschriften voor 1600: [tentoonstelling: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Nassaukapel, van 8 mei tot 15 juni 1985]: catalogus, Brussel: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1985, 86 p., bibl. 1306.
1307.N.N., Deutsche exil-literatuur (1933-1945): [tentoonstelling: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Galerij Houyoux, van 29 oktober tot 26 november 1983]: catalogus, Brussel: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1983, 61 p., bibl. 1307.
1308.DANNAU Wim, Ainsi parla Léon Degrelle, Bruxelles, 1973-1978, tomes 1-13, bibl. 1308.
1309.N.N., Le Monde Médiéval: [exposition]: Paris, Galerie Charles Ratton - Guy Ladrière, Quai Voltaire, 12 mars-12 avril 1991: catalo­gue], Paris, 1991, 38 p., bibl. 1309.
1310.PASTOUREAU Michel & PALASI Philippe, Une précieuse coupe royale anglaise du XIVe siècle, Coupe en vermeil et émail translucide, Paris, s.d., bibl. 1310.
1311.COPPENS Herman, Basisstatistieken voor de reconstructie van de centrale staatsrekening der Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden ca. 1680-1788, Studia, nr 44, A.R.A., Brussel, 1993, 274 p., bibl. 1311.
1312.MARX Karl & ENGELS Friedrich, Kommunistisch manifest, Voorafgegaan van een historische verduidelijking en aangevuld door een namenregister en enkele historische aanteekeningen, Brussel, 1946, 61 p., bibl. 1312.
1313.DE HEER Johannes, Achter de schermen der Jehova's getuigen, (Hun verderfelijke dwalingen, wijze van werken, financiën, enz.), Driebergen, s.d. (4de vermeerderde druk), 61 p., bibl. 1313.
1314.VAN HOUTTE J. (red.), De Grondwet, Volledige tekst met bijvoegsel en alphabetisch register, Brussel, s.d. (5de druk), 45 p., bibl. 1314.
1315.N.N., Wet tot Regeling van den Openbaren Onderstand (10 maart 1925), Brussel (Min. van Justitie), 1941, 59 p., bibl. 1315.
1316.RENSON Jules, La Bienfaisance Publique (loi organique et lois spéciales) et les grandes oeuvres médico-sociales, Liège, 1948, 272 p., bibl. 1316.
1317.JAUNIAUX Arthur, Les Mutualités Syndicales et Socialistes et les Assurances Sociales, Bruxelles, 1938, 242 p., bibl. 1317.
1318.N.N., De Maatschappelijke Zekerheid van de Arbeiders en Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit, Brussel (Min. van Arbeid en Sociale Voorzorg, Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit), s.d., 74 p., bibl. 1318.
1319.N.N., La Sécurité Sociale en Belgique, Une année d'application du régime, Bruxelles (Min. du Travail et de la Prévoyance Socia­le, Office Nationale de Sécurité Sociale), s.d., 38 p., bibl. 1319.
1320.LEBURTON Edmond, Overzicht van de Maatschappelijke Zekerheid der Werklieden, Bedienden, Mijnwerkers, Zeelieden (tot 15 januari 1949 bijgewerkte tekst), Brussel, s.d., 64 p., bibl. 1320.
1321.N.N., Het Rust- en Overlevingspensioen der Zelfstandigen (wet van 28.03.1960), Brussel (Min. van Middenstand, Rijksdienst voor de Pensioenen der Zelfstandigen), s.d., 233 p., bibl. 1321.
1322.N.N., De Honorariumtarieven en de Onderhandelingen met het Geneesherencorps, Brussel (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten), 1947, 22 p., bibl. 1322.
1323.JONCKHEERE Emiel, Kieswetboek, Inrichtingswet der provinciale verkiezingen, Aanvullende wetten en besluiten, Heule, [ca. 1958], 152 p., bibl. 1323.
1324.N.N., Wetsontwerp houdende goedkeuring van de algemene overeenkomst tussen België en Frankrijk betreffende de maatschappelijke zekerheid, het aanvullend akkoord betreffende het regime der maatschappelijke zekerheid toepasselijk op de grens- en seizoenarbeiders, het aanvullend akkoord betreffende het regime der maatschappelijke zekerheid toepasselijk op de arbeiders in de mijnen en in de er mee gelijkgestelde instellingen, het protocol omtrent de tegemoetkoming aan de bejaarde loonarbeiders en omtrent de tijdelijke tegemoetkoming aan de oude lieden, alsmede het protocol omtrent de tegemoetkomingen in geval van werkloosheid, getekend te Brussel, op 17 januari 1948, 51 p., reproductie, bibl. 1324.
1325.DE BRAY L. & TUERLINCKX J., Conceptions actuelles du Service Social, Social Casework, Principes - Enseignement - Supervision, Bruxelles, 1953, 371 p., bibl. 1325.
1326.D'OMALIUS-D'HALLOY J.J., Encyclopédie populaire. Géologie, Bruxelles, s.d., 277 p., bibl. 1326.
1327.MASSON J.R., Petit dictionnaire de l'Académie Françoise, ou abrégé de la cinquième édition du dictionnaire de l'Académie, ..., dln. 1-2, Paris, 1818, 412 en 452 p., bibl. 1327.
1328.N.N., Règlement concernant la police et l'hygiène de la Voirie et des Constructions, Ville de Renaix, Renaix, 1920, 27 p., bibl. 1328.
1329.VAN DE VYVERE Paul, Sur la restauration de la Tour de l'ancienne Église Saint-Martin, Rapport présenté à la commission des travaux publics à la demande de M. Oscar Thomaes, échevins des travaux publics, Renaix, s.d., 8 p., bibl. 1329.
1330.PIRON Th., Des registres de population en Belgique, Manuel pratique, Gand, 1922 (3e ed.), 362 p., bibl. 1330.
1331.RÉGIBO Edmond, La ville de Renaix et ses finances pendant la guerre, Renaix, 1921, 95 p., bibl. 1331.
1332.DELGHUST Oscar & PORTOIS Michel, Réglements communaux coordonnés et annotés, Ville de Renaix, Renaix, 1912, 189 p., bibl. 1332.
1333.N.N., Oeuvres complètes de J.J. Raepsaet, revues, corrigées et considérablement augmentées par l'auteur, suivies de ses oeuvres posthumes, dln. 1-6, Mons-Gand-Bruxelles-Liège, 1838-1840, bibl. 1333.
1334.DEJONGHE L., Geschiedenis van 70 jaar Vlaamse beweging en culturele ontplooiïng in Davidsfonds Ronse, 1911-1981, [Ronse], [1981]., 66 p., bibl. 1334.
1335.N.N., V - Ronse-Renaix 08.05.1945, (Brochure van het 8-Meicomité), s.d., 21 p., bibl. 1335.
1336.CHARLES, Le Flamand Usuel avec la prononciation, Guide de Conversation à l'usage des Français, Bruxelles, s.d., 320 p., bibl. 1336.
1337.CALLEWAERT C., Petit atlas théorique et pratique de la Belgique contenant en 24 planches la Géographie complète du Royaume avec les leçons en regard des cartes, Bruxelles, s.d., bibl. 1337.
1338.N.N., Reglement en kataloog openbare bibliotheek De Verbroedering, J. Ferrantstraat te Ronse, Ronse, [1925], 72 p., bibl. 1338.
1339.JANSSEN A., Lijkverbranding, Leuven, 1931, 29 p., bibl. 1339.
1340.MUYLE (Broeder Emmanuel) & MORA Nestor, Eigen schoon, De watermolens van Ronse en wat er mee in verband staat, s.d., 107 p., bibl. 1340.
1341.VANDEKERKHOVE Gaston, 20 Ronsenaars in de hel van Neuengamme, Nukerke, 1976, 95 p., bibl. 1341.
1342.TIHON Camille & WARLOP Ernest, Inventaris van het fonds d'Ennetières annex de Laubespin, Inventaris R.A. Kortrijk, A.R.A., Brussel, 1987, 167 p., bibl. 1342.
1343.PETIT R. (uitg.), Jean Baptiste Nothomb et les débuts de la Belgique indépendante, Actes du Colloque international de Habay-la-Neuve 5 juillet 1980, organisé par les Archives de l'État à Arlon, A.R.A., Brussel, 1982, 182 p., bibl. 1343.
1344.DECONINCK Jacques, DE LANNOY Albert, Les Reighersvliet à Renaix aux XIVe et XVe siècles, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 23 (1974), p. 123-133, bibl. 1344.
1345.DECONINCK Jacques, De Burgerwacht te Ronse in 1914, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 26 (1977), p. 179-187, bibl. 1345.
1346.LAURENT R., DENEWET J.-M. & DEPESSEMIER N., Bronnen voor de historische geografie in België, Catalogus tentoonstelling 26 april-31 mei 1979 ter gelegenheid van het Colloquium georganiseerd door het Algemeen Rijksarchief en de Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen van België (25-27 april 1979), A.R.A., Brussel, 1979, 115 p. + ill., bibl. 1346.
1347.MERTENS Jacques (uitg.), Bronnen voor de historische geografie van België - Sources de la géographie historique en Belgique, Handelingen van het Colloquium te Brussel 25.-27.IV.1979 georganiseerd door het Rijksarchief en de Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen, A.R.A., Brussel, 1980, 549 p., bibl. 1347.
1348.N.N., Histoire Économique de la Belgique, Traitement des sources et état des questions - Economische Geschiedenis van België, Behandeling van de bronnen en problematiek, Actes du Colloque de Brux. 17-19 nov. 1971 (Ier - IVe sections), A.R.A., Brussel, 1972, 493 p., bibl. 1348.
1349.WYFFELS Carlos (uitg.), Commémoration nationale du centième anniversaire de la naissance du Roi Albert - Nationale herdenking van de honderste verjaring van de geboorte van Koning Albert 1875-1975, Actes du Colloque Roi Albert, Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, 26-29 mai 1975, A.R.A., Brussel, 1976, 374 p., bibl. 1349.
1350.N.N., Miscellanées Etienne Sabbe, tomes 1-3, A.R.A., Brussel, 1979-1981, bibl. 1350.
1351.DE NENY Patrice-François, Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens (Éd. anastatique précédée d'une introduction par Claude Sorgeloos), dl. 1-2, Studia, nr. 47, A.R.A., Brussel, 1993, 302 p. en 265 p., bibl. 1351.
1352.VERHELST J., De documenten uit de ontstaansperiode van het moderne kadaster en van de grondbelasting (1790-1835), Miscellanea Archivistica, nr. 31, A.R.A., Brussel, 1982, 142 p. + afbeeldingen, bibl. 1352.
1353.BOVESSE Jean & LADRIER Françoise, À travers l'histoire du Namurois, Catalogue analytique et explicatif de l'Exposition permanente de documents VIIIe-XXe siècle aux Archives de l'État à Namur, A.R.A., Brussel, 1971, 469 p. + planches, bibl. 1353.
1354.DORBAN Michel, PETIT Roger & YANTE Jean-Marie (uitg.), Im­plantations industrielles, mutations des sociétés et du paysage, Actes de la journée d'étude interuniversitaire et pluri­disciplinaire, tenue à Arlon à l'initiative du Centre d'écolo­gie historique de l'Université catholique de Louvain et des Archives de l'État à Arlon, le 06.10.1984, A.R.A., Brussel, 1986, 199 p., bibl. 1354.
1355.WARLOP Ernest, Heraldiek, Centrum voor Practische Studie van de Hulpwetenschappen der Geschiedenis, A.R.A., Brussel, 1985, 307 p., bibl. 1355.
1356.LAURENT René, De zegels op het Vatikaans Archief, A.R.A., Catalogus, Brussel, 1987, 31 p. + ill., bibl. 1356.
1357.VANCOPPENOLLE Ch. (red.), De Kamers van Koophandel in België (17de-20ste eeuw), Tussen beleid en belang, Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel 06 spet. tot 7 okt. 1995, A.R.A., Educatieve Dienst, Catalo­gus, nr. 132, Brussel, 1995, 46 p., bibl. 1357.
1358.DE MECHELEER L., POUSSEUR C. & DEVOLDER K., Van badhuis tot eroscentrum, Prostitutie en vrouwenhandel van de middeleeuwen tot heden, Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel 24 okt. 1995 tot 20 jan. 1996, A.R.A., Educatieve Dienst, Catalogus, nr. 135, Brussel, 1995, 78 p., bibl. 1358.
1359.PERSOONS Ernest, DE KEYZER Walter, VAN DER EYCKEN Michel, FORRIER Marleen, VAN BOCKSTAELE Geert (e.a.), Lepra in de Nederlanden (12de-18de eeuw), A.R.A., Educatieve Dienst, Dossiers, Tweede reeks, nr. 3, Brussel, 1989, 141 p., bibl. 1359.
1360.JANSSENS Luc & MEURRENS Marc (red.), De post van Thurn und Taxis 1489-1794, Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief van 3 okt. tot 19 dec. 1992, A.R.A., Educatieve Dienst, Catalogus, nr. 116, Brussel, 1992, 76 p., bibl. 1360.
1361.LAURENT René, 1492-1992 Beelden van de verovering van Spaans-Amerika in de 16de eeuw, Herdenking van de 500ste verjaardag van de eerste reis van Christoffel Columbus naar Amerika, Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief van 21 okt. 1992 tot 20 maart 1993, A.R.A., Educatieve Dienst, Cata­logus, nr. 115, Brussel, 1992, 79 p. + ill., bibl. 1361.
1362.DE LAVELEYE Émile, Le parti clérical en Belgique, A.R.A., Reprints, nr. 89, Brussel, 1997, 60 p., bibl. 1362.
1363.BUNTINX W., Inventaris van het archief van de Vorstelijke Domeinen van Oost-Vlaanderen bewaard in het Rijksarchief te Gent, R.A. Gent, Toegangen beperkte oplage, nr. 62, A.R.A., Brussel, 1993, 54 p., bibl. 1363.
1364.FLEURQUIN Ch. & VINCENT J.-P., Inventaire des microfilms des registres paroissiaux de l'arrondissement judiciaire de Tournai, A.E. Tournai, Instruments de recherche à tirage limité, n 2, A.R.A., Brussel, 1993, bibl. 1364.
1365.PROOST J., Inventaire ou table alphabétique & analytique des noms de personnes contenus dans les registres aux gages & pensions des Chambres des comptes, Bruxelles, 1890, 114 p., bibl. 1365.
1366.VERKOOREN Alphonse, Inventaire des Chartes et Cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse (Introduction et tables par Soenen Micheline et Graffart Arlette), IIIe partie: Chartes originales et cartulaires, tome II (1396-1404), A.R.A., Brussel, 1966, 278 p., bibl. 1366.
1367.WYMANS Gabriel, Repertoire d'armoiries sur sceaux des hommes de fief du comté de Hainaut (XIIIe-XVIIIe siècles), tome I: Sceaux conservés en Hainaut, Première Partie, A.R.A., Brussel, 1980, 265 p., bibl. 1367.
1368.MINTEN Luc, DEPAEPE Marc, DE VROEDE Maurice, LORY Jacques, SIMON Frank, MERTENS Rita & VREUGDE Christian, Les statistiques de l'enseignement en Belgique, vol. III: l'Enseignement primaire 1879-1929, A.R.A., Studia, nr. 42, Brussel, 1993, 428 p., bibl. 1368.
1369.SCUFFLAIRE Andrée, Les fiefs directs des Comtes de Hainaut de 1349 à 1504, Essai d'inventaire statistique et géographique, tomes 1-4, A.R.A., Brussel, 1978-1984, bibl. 1369.
1370.COPPEJANS H., HANSOTTE G., SCUFFLAIRE A. & VANDEWOUDE E., Album Carlos Wyffels aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, Brussel, 1987, 573 p., bibl. 1370.
1371.JANSSENS Gustaaf, Repertorium van nationale openbare instellingen opgericht tussen 1830 en 1914, Wetgeving en werking tot 1985, Miscellanea Archivistica, nr. 42, A.R.A., Brussel, 1987, 278 p., bibl. 1371.
1372.N.N., Miscellanea Andrée Scufflaire, Archief- en Bibliotheekwezen in België, dl. 58, 1987, nr. 1-2, Brussel, 1987, 371 p., bibl. 1372.
1373.COUPLET Edg., Guide spécial de la Coupeuse et du Coupeur-Tailleur, Résumé pratique des connaissances générales et commentaires sur: la prise des mesures, la coupe, la mise à l'essai, l'essayage, la correction, le réglage, le finissage et la retouche, Brux., s.d., 175 p., bibl. 1373.
1374.HOEBEKE M., Een klerikaal kader voor een 19e eeuwse antiklerikale vlaamse roman (uit de 19e eeuw), Overdruk Verslagen en Mededelingen Kon. Acad. voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 1975, afl. 2, p. 294-308, bibl. 1374.
1375.HENRIOT, Saint Pierre, Son Apostolat, Son Pontificat, Son Épiscopat, Histoire, Traditions et Légendes, Lille, 1891, 541 p., bibl. 1375.
1376.ROGGE Marc, BRAECKMAN Kurt & DE MULDER Guy, Het Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, Site Velzeke, Zottegem, 1996, 48 p., bibl. 1376.
1377.LACROIX Marie-Thérèse, La vie au monastère Saint-André de Tournai (1611-1796), Ramegnies-Chin (Tournai), 1999, 402 p + ill., bibl. 1377.
1378.DEGRELLE Leon, Hitler pour 1000 ans, Paris, 1969, 227 p., bibl. 1378.
1379.DEGRELLE Leon, Front de l'Est 1941-1945, Paris, 1969, 447 p., bibl. 1379.
1380.LEGROS Usmard, Un homme ... un chef, Léon Degrelle, Éditions Rex (impr. Julien Leherte-Delcour, Renaix), 1937, 237 p., bibl. 1380.
1381.NARVAEZ Louise, Degrelle m'a dit, Brux., 1977, 379 p., bibl. 1381.
1382.VEHENNE Hugues, Souvenirs & entretiens du R.P. Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix, Brux., 1959, 181 p., bibl. 1382.
1383.CIECIURA David, Les matrices de sceaux des collections du Cabinet des Monnaies et Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique et de la Section de sigillographie des Archives générales du Royaume, Exposition Bibliothèque royale de Belgique 27 nov. au 24 déc. 1997, Brux. 1997, 28 p., bibl. 1383.
1384.N.N., 1885-1985, Cent ans de Socialisme, Catalogue de l'exposition organisée par le Comité national du centième anniversaire du Parti Ouvrier Belge à la Bibliothèque Royale Albert 1er du 23 mars au 20 avril 1985, 1985, 279 p., bibl. 1384.
1385.UYTTERHAEGEN Frank (red.), De Rode verleiding een eeuw socialistische affiches, 2 dln., Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 3, 1985, 142 p. + 209 p., bibl. 1385.
1386.Oeuvres complètes de M. de Montesquieu, tome VI: Lettres Persanes, 1784, 359 p., bibl. 1386.
1387.MORES Jan, Jubileumuitgave oud-leerlingenbond Sint-Antoniuscollege Mariacollege Ronse, Kruishoutem, 1999, 256 p., bibl. 1387.
1388.BRISSAUD André, Les agents de lucifer, Évreux, 1975, 556 p., bibl. 1388.
1389.DE PAEUW Leo, Albert, derde Koning der Belgen, Brussel-Baarle-Hertog, 1934, 189 p., bibl 1389.
1390.VAN ISTERDAEL H., Inventaris van het familiearchief "Prinsen van Izegem", Brussel, 1986, 31 p., bibl. 1390.
1391.GADEYNE G., Inventaris van het archief van het Sint-Margriethospitaal te Schorisse (Maarkedal), Brussel, 1979, 64 p., bibl. 1391.
1392.COPPENS Herman, Archiefterminologie, Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief, Miscellanea Archivistica Manuale nr. 5, Brussel, 1990, 108 p., bibl. 1392.
1393.MULLER S., FEITH J.A., FRUIN R., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de vereniging van Archivarissen in Nederland, Groningen, 1920, tweede druk, 160 p., reproductie, bibl. 1393.
1394.VANWELDEN Martine, Het tapijtweversambacht te Oudenaarde 1441-1772, Oudenaarde, 1979, 162 p., bibl. 1394.
1395.DE RANTERE Bartolomeus, Geschiedenis van Oudenaarde van 1701 tot 1786, Oudenaarde, 1985, 112 p., bibl. 1395.
1396.BALACE F., COLIGNON A., MARTIN D., VAN DOORSLAER R., Herdenking van de Bevrijding (1944-1994), 1994, 64 p., bibl. 1396.
1397.VAN DEN WIJNGAAERT M. (e.a.), Schoollopen in oorlogstijd, Het dagelijkse leven van middelbare scholieren tijdens de Duitse bezetting (1940-1944), Brussel, 1988, 63 p., bibl. 1397.
1398.DE WOLF Koenraad, De laatste kruisvaarders, Pauselijke Zouaven uit Zuid-Oost-Vlaanderen, Overdruk Handelingen Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Ouidheidkunde, dl. V, 1991, p. 33-124, bibl. 1398.
1399.WYFFELS C., Het Rijksarchief een wetenschappelijke inrichting in nood, Miscellanea Archivistica nr. 39, Brussel, 1986, tweede bijgewerkte uitgave, 63 p., bibl. 1399.
1400.VANNIEUWENHUYSE J., DECAVELE J., DE SUTTER C., HOUREZ C., SANDRIE H., Stadsarchief Gent 175 jaar, Gent, 1992, 16 p., bibl. 1400.
1401.VAN ISTERDAEL Herman, Notariële archieven, deel I: repertoria en minuten, R.R., Inventarissen, nr. 26, Brussel, 1999, 288 p., bibl. 1401.
1401.DECRITS Marc & VAN ISTERDAEL Herman, Notariële archieven, deel II: dossiers, R.R., Inventarissen, nr. 31, Brussel, 1999, 393 p., bibl. 1401.
1402.VAN ISTERDAEL Herman, De archieven van de heer, het leenhof en de schepenbank van Voorde (1483-1812), R.R., Inventarissen, nr. 30, Brussel, 1999, 41 p., bibl. 1402.
1403.VAN ISTERDAEL Herman, De archieven van het leenhof (1511-1789) en de schepenbank van Welden (1589-1796) en van de heerlijkhe­den Ter Waarden (1596-1781) en Eekhove (1596-1773), R.R., Inventarissen, nr. 29, Brussel, 1999, 56 p., bibl. 1403.
1404.VAN ISTERDAEL Herman, De archieven van de heer, het leenhof en de schepenbank van Bevere (1451-1795 (1806) en van heerlijkheden enclaves in het grondgebied, R.R., Inventarissen, nr. 28, Brussel, 1999, 128 p., bibl. 1404.
1405.IMBO Gaston, Het stormachtige leven en de mysterieuze dood van Renè Spitaels (1809-1849), Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium, Geraardsbergen, 1999, 173 p., bibl. 1405.
1406.VAN CAUWENBERGHE Édouard, Dissertation sur l'origine et l'étymologie d'Audenarde, suivie d'un document inédit sur la généalogie des sires de la même ville, Audenarde, 1859, 27 p., bibl. 1406.
1407.N.N., Wereldkampioenschappen wielrennen - Championnats du monde de cyclisme - World cycling championships - 1988 - Ronse - Belgium - Renaix - Officieel programma - Programme Officiel, Kruishoutem, 1988, 80 p., bibl. 1407.
1408.N.N., Repertorium van handel en nijverheid - Répertoire du commerce et d'industrie - Classified index of commerce and Ind. - Industrie- und Handelsverzeichnis, Kamer voor Handel en Nijverheid van Zuid-Oost-Vlaanderen 1977, Oudenaarde, 1977, 36 p., bibl. 1408.
1409.LEFEVRE P., LORETTE J., PHILIPPE P., SIEBEN L., VAN TUIJCOM C. & MEUWISSEN E., La Belgique et la Première Guerre mondiale Bibliographie - België en de Eerste Wereldoorlog Bibliografie, Bijdragen Centrum Militaire Geschied., nr. 21, Brussel, 1987, 598 p., bibl. 1409.
1410.DE WEERDT D., Bibliographie rétrospective des publications officielles de la Belgique 1794-1914, Bijdragen Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschied., nr. 30, Leuven-Paris, 1963, 427 p., bibl. 1410.
1411.KERCKHOVE Walter (verantw. uitg.), Kindertekeningen, Uitgave Rijksbasisonderwijs Ronse, n.a.v. het Jaar van het Dorp, Kluisbergen, 1978, bibl. 1411.
1412.DUVOSQUEL J.-M. & DIERKENS A. (eds.), Villes et campagnes au Moyen Age, Mélanges Georges Despy, Liège, 1991, 837 p., bibl. 1412.
1413.LINTERS Adriaan (red.), Industriële Archeologie in de Vlaamse Ardennen, Op zoek naar de Wortels van Flanders' Technology, nr. 4, Vlaamse Ardennen 1: Oudenaarde/Ronse/Brakel, Kortrijk, 1987, 40 p., bibl. 1413.
1414.DIERKENS-AUBRY Fr., Victor Horta et la maison Carpentier à Renaix - 1899-1903 - Victor Horta en het huis Carpentier te Ronse, in De Woonstede door de eeuwen heen - Maisons d'hier et d'aujourd'hui, (1984), 4de kwartaal, nr. 60, p. 28-41, bibl. 1414.
1415.ROGGE M. & BEECKMANS L. (eds.), Geld uit de grond, Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in Zuid-Oost-Vlaanderen, Publ. Prov. Arch. Museum Zuid-Oost-Vlaanderen - Site Velzeke, Buitengewone reeks nr. 2, Zottegem, 1994, 216 p., bibl. 1415.
1416.BOUCHEZ M., 42 Renaisiens esclaves modernes et martyrs de la conquête de l'espace à Dora - Mittelbau, 1988, 32 p., bibl. 1416.
1417.DE MAN Koen, Appelterre-Eichem, Beschrijving, historiek en kultuur van een dorp, Erembodegem-Aalst, 1993, bibl. 1417.
1418.N.N., Groot Schoolfeest Middelbare Scholen en Atheneumafdee­ling Ronse - Grande Fête Scolaire Écoles Moyenne et Section d'Athenée Renaix, Publiciteitsbrochure met programma, Ronse, 1938, bibl. 1418.
1419.N.N., Stedelijke Academie voor Artistieke Vorming Ronse, Persmap, Ronse, 1994, bibl. 1419.
1420.LEEMANS G., BOEVA G., DENECKERE G., VERDOODT F.-J. (red.), Vlamingen komt in massa, De Vlaamse beweging als massabeweging, Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 17, Gent, 1999, 367 p., bibl. 1420.
1421.ROGGEMAN Ben, Schellebelle vroeger en nu, Schellebelle, 1968, 112 p., bibl. 1421.
1422.BOTS J., Zestig jaar Katholicisme in Nederland, De Rots (Nederland), jg. 11 (1981), nr. 7/8, bibl. 1422.
1423.DE WITTE L., Kerk, arbeid en kapitaal, Confronatie van de christelijke levensopvatting met het arbeidersvraagstuk, Brussel, 1963, 201 p., bibl. 1423.
1424.DRIESKENS Paul, Levet Scone! Vlaamsche Volksaard - Vlaamsche Levenskunst, Davidsfonds Leuven, 1943, 244 p., bibl. 1424.
1425.DUSSART Robert, Korte Historiek over de heroprichting van Jeugd Rode Kruis Ronse, 1950-2000, Extra editie ECHO, aug. 2000, bibl. 1425.
1426.BRACKE Nele, Bronnen voor de industriële geschiedenis, Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Academia Press, Gent, 2000, 424 p., bibl. 1426.
1427.N.N., Lanital "S" protein fiber, (Les Textiles Nouveaux S.A., Anvaing), impr. E. Dubar, Renaix, s.d., 23 p., bibl. 1427.
1428.N.N., Bank van Ronse N.V., filiaal van de Volksbank van Leuven. Verslagen - Banque de Renaix S.A., filiale de la Volksbank van Leuven. Rapports, 1927. Balans en Verlies- en winstrekening op 31 december 1926 - Bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1926, impr. J. Leherte & Fils, Renaix, 34 p., bibl. 1428.
1429.MEIJNS Brigitte, Akten of Jeruzalem ? Het ontstaan en de hervorming van de kanonikale instellingen in Vlaanderen tot circa 1155, dln. 1-2, Universitaire Pers Leuven, 2000, 1096 p., bibl. 1429.
1430.DE TOLLENAERE F., Lexicographica: mnl. ghehuust ende ghehooft (1450), Overdruk Tijdschrift voor nederlandse Taal- en Letterkunde, dl. 115 (1999), afl. 1, pp. 65-66, bibl. 1430.
1431.DELFOSSE Michel, Archiefbeelden Ronse, Brussel, 2000, 128 p., bibl. 1431.
1432.VANWEDDINGEN Myriam, Profiel Vlaanderen 2000, Min. Vl. Gemeenschap, 2000, 32 p., bibl. 1432.
1433.DE SAINT-AULAIRE, François-Joseph, Les Grandes Études Historiques, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1945 (25e editie), 598 p., bibl. 1433.
1434.AUBRY Octave, Le second Empire, 2 dln., Les Grandes Études Historiques, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1945, 340 + 364 p., bibl. 1434.
1435.NEURAY Fernand, Figures et questions du jour, Entretiens avec Clemenceau, Éditions Prométhée, Paris, 1930 (2e editie), 98 p., bibl. 1435.
1436.VALVEKENS P.Em., Charles-Quint cet inconnu, Éditions Libris, Bruxelles, s.d., 222 p., bibl. 1436.
1437.SCHOUTEDEN-WERY J., Charles de Lorraine et son temps (1712-1780), Éditeur Charles Dessart, Bruxelles, 1943, 394 p., bibl. 1437.
1438.PIRENNE H., Histoire de Belgique, T. III: De la mort de Charles le Téméraire à l'arrivée du duc d'Albe dans les Pays-Bas (1567), Éditeur Henri Lamertin, Bruxelles, 1907, 489 p., bibl. 1438.
1439.N.N., L'Entité de Pecq en cartes postales anciennes, 1982, 81 p., bibl. 1439.
1440.LAMIROY Marc & BONTE Marga, Wannegem-Lede, Dorp van stilte, Uitg. V.V.V.M. Oudenaarde, 1984, 168 p., bibl. 1440.

1441.VERHOEYEN Victor, Kent U het vroegere Moregem?, V.V.V Oudenaarde, 1978, bibl. 1441.
1442.HARVENGT Lucien & VANDENHEEDE Marcel, Kluisbergen in oude foto's, Berchem, Kwaremont, Ruien, Zulzeke, Alea Produkties, Eeklo, 1992, 208 p., bibl. 1442.
1443.PIJLS Luc (red.), Jan Leenknegt (glassculpteur), Ronse, s.d., bibl. 1443.
1444.DE KEGEL Andrea & LOMBAERT Aimé (red.), Beiaarden en klokken­spellen in Oost-Vlaanderen, Provinciebestuur O.Vl., Gent, 1995, 135 p., bibl. 1444.
1445.DEVOS Patrick, Sint-Hermes bekent kleur, Omtrent een onderzoek van de interieurafwerking van de Sint-Hermeskerk te Ronse, Provinciebest. O.-Vl., 2001, 16 p., bibl. 1445.
1446FOUQUART Sidoine, De naoorlogse jaren van Ronse, De bevrijding 1944-1945-1946, [Ronse], s.d., bibl. 1446.
1447.VANHAEGENDOREN M., Inventaris van het archief van den drossaard van Brabant en van den provoost-generaal van het Hof en van de Nederlanden, Brussel, 1949 (anastatische herdruk 1985), 23 p., bibl. 1447.
1448.VERACHTEN Lucie, Notulen van de Ministerraad - Procès-verbaux du Conseil des Ministres (1916-1949), I (5.II.1916-8.V.1940), dln. 1A-1B: Agenda's en aanwezigheidslijsten - Ordres du jour et listes de présence, Alg. Rijksarch. Bruss., Inventarissen, nr. 252, Brussel/Brux., 1994, 893 p., bibl. 1448.
1449.DE MARNEFFE E., Inventaire sommaire des papiers d'État et de l'Audience d'après l'exemplaire annoté Salle de lecture A.G.R., Arch. Général du Royaume, Instruments de recherche à tirage limité, n 98, Brux., 1991, 44 p., bibl. 1449.
1450.GAILLARD A. & DE BREYNE E., Inventaire sommaire des archives de la Secrétairerie de l'État et de Guerre d'après l'exemplaire annoté Salle de lecture A.G.R., Arch. Générales du Royaume, Instruments de recherche à tirage limité, n 100, Brux., 1991, 71 p., bibl. 1450.
1451.JANSSENS L., Popp-kaarten op het Algemeen Rijksarchief - Plans Popp aux Archives Générales du Royaume, Alg. Rijksarch. Bruss., Toegangen in beperkte oplage, nr. 237, Brussel/Brux., 1995, 21 p., bibl. 1451.
1452.HUYS Erik, Catalogus van de verzameling kaarten en plannen van het Rijksarchief te Brugge, Rijksarch. Brugge, Inventarissen, nr. 35, Brussel, 1996, 220 p., bibl. 1452
1453.TANGHE G., Staten van goed van het Brugse Vrije (2 reeks), Rijksarch. Brugge, Toegangen in beperkte oplage, nr. 157, Brussel, 1997 (herdruk 1999), 369 p., bibl. 1453.
1454.VAN ISTERDAEL Herman & DECRITS Marc, Alfabetische index op de erflaters en erfgenamen in de boedelinventarissen (staten van goed) behorend tot het archief van de schepenbanken van Sint-Lievens-Esse (1609-1796) en ter Erpen (1654-1792), Rijksarch. Ronse, Toegangen in beperkte oplage, nr. 12, Brussel, 2000, 64 p., bibl. 1454.
1455.DECRITS Marc, Aangiften van nalatenschap en huwelijkscontracten van de heerlijkheid Isselmoregem, Rijksarch. Ronse, Toegangen in beperkte oplage, nr. 13, Brussel, 2000, 19 p., bibl. 1455.
1456.DECRITS Marc, Aangiften van nalatenschap en huwelijkscontracten behorend tot het archief van de schepenbank van Heuverhuis - Wannegem - Lede, Rijksarch. Ronse, Toegangen in beperkte oplage, nr. 14, Brussel, 2000, 11 p., bibl. 1456.
1457.VAN ISTERDAEL Herman & DECRITS Marc, Alfabetische index op de erflaters en erfgenamen in de boedelinventarissen (staten van goed) behorend tot de archieven van de schepenbanken van Sint-Antelinks-Woubrechtegem en Holbeke (1624-1795), Rijksarch. Ronse, Toegangen in beperkte oplage, nr. 15, Brussel, 2001, 46 p., bibl. 1457.
1458.DECRITS Marc & VAN ISTERDAEL Herman, Aangiften van nalatenschap, kavelingen en wezenrekeningen van Berchem (Kluisbergen) [1559]-1830, VVF Vlaamse Ardennen, Ronse, 2001, 107 p., bibl. 1458.
1459.DECRITS Marc, Inventaris van het kabinetsarchief (1974-1988) van Minister van Staat Herman Fr. De Croo, Rijksarch. Ronse, Toegangen in beperkte oplage, nr. 17, Brussel, 2001, 513 p., bibl. 1459.
1460.FOUQUART Sidoine, Herinneringen aan de Prinskouter en Omgeving, s.d., bibl. 1460.
1461.ANSELIN M. (e.a.), Richtplan voor ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de gewesten. et Gentse - Meetjesland - Vlaam­se Ardennen - Land van Waas, Ministerie van Openbare Werken, Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening. Studiecentrum voor Regionale Ontwikkeling, groep Prof. Dr. A.J. Vlerick - Rijksuniversiteit - Gent, [1966], bibl. 1461.
1462.BODE Marcel, Aspecten van het regionaal beleid. De Problemen van de Westhoek, Christelijke Volkspartij, Nationale Studiedag, Brussel, 28 okt. 1967, 40 p., bibl. 1462.
1463.Liber amicorum Robert Houben 75, Leuven, 1980, 365 p., bibl. 1463.
1464.Hommage Gustave Willems 16 février 1967 - Hulde Gustave Willems 16 februari 1967, 82 p., bibl. 1464.
1465.Frans Van Cauwelaert. Vriendenhulde bij zijn zeventigste verjaardag (1880-1950), Antwerpen, 1950, 197 p., bibl. 1465.
1466.Gaston Eyskens 80. Huldecolloquium Brussel, 22 juni 1985 - Colloque d'Hommage Bruxelles, 22 juin 1985, Lannoo Tielt, 1985, 187 p., bibl. 1466.
1467.La Fédération des Mutualités Chrétiennes de Charleroi en Hommage à la mémoire de son Président d'Honneur et ancien Président: M. Oscar Behogne, Ministre d'État, 1900-1970, Gilly, [1970], 51 p., bibl. 1467.
1468.MOYERSOEN L., Baron Romain Moyersoen en politieke problemen van zijn tijd 1870-1967, Aalst, 1986, 401 p., bibl. 1468.
1469.GILLON Robert, Opinions - Beschouwingen. Treize années de Présidence du Sénat. Dertien jaren Senaatsvoorzitterschap, Brux., 1966, 180 p., bibl. 1469.
1470.WULLUS-RUDIGER J., Les Mémoires de P. Reynaud et la Belgique. Un appel à W. Churchill et au Gl. de Gaulle, Brux., 1946, 123 p., bibl. 1470.
1471.VAN DE WIJER H.J., Onze Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling, Davidsfonds, Leuven, 1932 (4e druk), 23 p., bibl. 1471.
1472.Semaines Sociales de France. Paris 1947, XXXIVe session. Le Catholicisme Social face aux grands Courants Contemporains. Compte rendu in extenso des cours et conférences, Lyon, 1947, 413 p., bibl. 1472.
1473.VAN HOUTTE J.A., Van ruilverkeer tot wereldhandel. Economische geschiedenis, Antwerpen - Utrecht, 1944 (3e druk), 278 p., bibl. 1473.
1474.PIETTRE André, Économie dirigée d'hier et d'aujourd'hui du colbertisme à notre temps, Paris, 1947, 223 p., bibl. 1474.
1475.Reglement van de Belgische Senaat (1964), Brussel, [1964], 57 p., bibl. 1475.
1476.Parlementair handboek (1950), Brussel, [1950], 1155 p., bibl. 1476.
1477.QUONIAM Pierre, Louvre, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1989, 111 p., bibl. 1477.
1478.LINTERS A., Industrieel erfgoed, industriële archeologie, VVIA - Gent, 1984 (2e uitg.), 31 p., bibl. 1478.
1479.DE HERDT R. & VAN DEN BOSSCHE P., Van industriële revolutie tot industriële archeologie. Aspecten van het dagelijks leven, Gent, 1983, 16 p., bibl. 1479.
1480.DELEHAYE Hippolyte, Étude sur le Légendier Romain, les saints de novembre et de décembre, Subsidia Hagiographica 23, Brux. 1936 (imp. anastatique 1968), 272 p., bibl. 1480.
1481.VAN CAMPENHOUT N. & DE COCK C. (red.), De Sint-Laurentiuskerk te Lokeren in woord en beeld, Lokeren, 2001, 178 p., bibl. 1481.
1482.VAN MOLLE L. & HEYRMAN P. (red.), Vrouwenzakenvrouwen. Facetten van vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000, Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 18, 2001, 303 p., bibl. 1482.

* nog nazien

Laatst gebruikt nr. 1016.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

similaire:

Catalogus van de bibliotheek iconBibliotheek Bibliothèque – Bibliothek – Library Mu. Zee

Catalogus van de bibliotheek iconOdile, R. C. M. Van ditzhuijzen

Catalogus van de bibliotheek iconA. E. Van Braam houckgeest

Catalogus van de bibliotheek iconBarent coenders van helpen

Catalogus van de bibliotheek icon14. 10. 03 Digestif / Dr Van…/ pathologies hépatiques / 1

Catalogus van de bibliotheek iconChrysler Building, William Van Alen

Catalogus van de bibliotheek iconGodelieve Van Overmeire the ummo fraud

Catalogus van de bibliotheek iconMai Van Hien, un artiste au maquis

Catalogus van de bibliotheek iconG. Dow, Poussin, C. van Sichem, Spranger, Titien

Catalogus van de bibliotheek iconBruut pas de couleur à l'affiche pour la collection de Ruud van Oosterhout...
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com