Catalogus van de bibliotheek
télécharger 1.31 Mb.
titreCatalogus van de bibliotheek
page18/22
date de publication21.01.2020
taille1.31 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > loi > Documentos
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
 1. CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 9, z.d.
 1. CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 10, z.d.
 1. CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 11, z.d.
 1. CHURCHILL W., Memoires over de Tweede Wereldoorlog, deel 12, z.d.
 1. In ’t Ven I. e.a., Een lijn door het landschap, archeologie, dl.I, 2005


1638 In ’t Ven I. e.a., Een lijn door het landschap, archeologie, dl.II, 2005
1639 ONIJN A. en DEVOS A., Ephrem Delmotte, 2006
1640 Ronse – Oudenaarde, Belgisch textielcentrum, centre textile, textile Center , z.d.
1641 LYR R., Un grand Renaisien, César Snoeck, 1952
1642 LYR R., Een groot Ronsenaar, Cesar Snoeck, 1952
1643 Ronse, De ondergrondse kathedraal van Ronse, Intercom, 1967
1644 BIERMÉ M., Jules Destrée, 1929
1645 HEYSE M., 900 jaar Sint-Hermescrypte te Ronse, 1989
1646 Destelbergen in oude prentkaarten, 1973
1647 Le Fiertel, Notice sur le tour de Saint Hermes à Renaix, z.d.
1648 DELGHUST O., Renaix à travers les ages, 1936
1649 Petrus Titelmans, tentoonstelling 1975
1650 DHANENS E., Kanton Sint-Maria –Horebeke, tekst, 1971
1651 DHANENS E., Kanton Sint-Maria –Horebeke, illustratie, 1971
1652 25 ans Athénée Royal Lucienne Tellier Anvaing, 1990
1653 SCHRIJE K., Het Kartuizerklooster van Herne (1314-1534), 1997
1654 Wapens en uitrustingen, Armes et armures anciennes, 1968
1655 CASTELNAU, Marguerite de Navarre, la reine Margot, 1946
1656 ZWEIG S., Joseph Fouché, 1946
1657 BRONNE C., Léopold I° et son temps, 1942
1658 HOMMEL L., Marie de Bourgogne ou le grand heritage, 1945
1659 De Fiertel, jaarlijkse ommegang – Le Fiertel antique procession, z.d.
1660 DELGHUST O., Mélanges d’histoire locale, 1°fascicule, 1948: Fontaine de la Grand’Place, L’abbé Vanhove à l’île dOleron – Les incendies de Renaix – Privilège du Chapitre- Cloches de St.Martin, Procession de St.Hermes
1661 DELGHUST O., Mélanges d’histoire locale, 3°fascicule, 1948: Religions frid (1566-1579) – Charte de liberté (1240) – Guy de Dampierre – Robert de Namur – Dénombrement 1503 – Folklore
1662 DELGHUST O., Mélanges d’histoire locale, 4°fascicule, L’hospice des orphelines, De Biese – Culte de Notre Dame au Rameau –
1663 DELGHUST O., Mélanges d’histoire locale, 6°fascicule, Ville et seigneurie – Baronnie au XVII° - Offieboeck – Fiertel – Pensionnat St-Louis de Gonzague
1664 Inauguration du monument WO I – Onthulling van het Gedenkteken, 1923
1665 Rothnacum – Ronse Renay, tentoonstelling 1964
1666 KERCKHAERT N. Oude Oostvlaamse Huisnamen, dl.3 K-M, 1983
1667 DELGHUST O., Célébrités Renaisiennes, 1952
1668 VAN BUTSELE P., Een kwartierstaat Van Butsele, 1968
1669 DELGHUST O., Origines de la famille de Pottere, 1941
1670 BOCKSTAL H., Liber armoralis Rothnacensis, z.d.
1671 Les droits sur les fils de cotton, 1904
1672 BOCKSTAL H., De brand van Ronse, 1717, 1961
1673 CAMBIER A., Rothnacum sacrum, 1089-1989, Crypte en cultus, 1989.
1674 DELGHUST O., Mélanges d’histoire locale, 2°fascicule, Fiertel – St.Hermes – Inauguration du nouveau college – Contribution de guerre 1586 – Guerres Louis XIV en XV – Conflict 1716
1675 DEJONGHE L., Davidsfonds 1911-1981, 1986
1676 VANBUTSELE R., Geschiedenis van de stichting van het Sint-Vincentiusgenootschap te Ronse, 1946
1677 VANBUTSELE K., De Ronsese textielindustrie in de XIX°eeuw, licentiaatsverhandeling, Leuven, 1973
1678 Ronse en omgeving tijdens de prehistorie, tentoonstelling 1989
1679 Ronse, textiel en toeristisch centrum, Fiertel 1951
1680 Rijkswacht te Ronse, 1985
1681 Gedenkboek Atheneum Ronse – Mémorial de l’athénée 100 jaar, z.d.
1682 Sint Hermesparochie Ronse, Goede week 1971
1683 DELGHUST O., Le Chamoine Puissant, z.d.
1684 Renaix et ses environs, foto’s Syndicat d’initiative, z.d.
1685 DEJONGHE L., Geschiedenis VVK – Marnixkring 1966-1986
1686 COGNET L., Saint Vincent de Paul, 1959
1687 Guide du touriste du pays de Renaix, z.d.
1688 SPILLMANN J., Une victime du secret de la confession, z.d.
1689 Br. MUYLLE EMMANUEL, Proeve van geschiedenis van de textienijverheid en het textielonderwujs te Ronse, 1938
1690 Instrumenten uit de XVI° en XVII° eeuw, tentoonstelling, 1972
1691 Ronse, de Tijd van de Waanzin, 1972
1692 Ronse textielcentrum – Renaix centre textile, z.d.
1693 F.DE TOLLENAERE, Ronse(ch), Ronsens(ch), Ronsisch, Ronsies?, Naamkunde, 1969
1694 SEGERS N., Cultuurklassen als ontsluiting van monumenetn, Oudenaarde, 1992
1695 F.DE TOLLENAERE, Iets over de naam Ronse, 1940
1696 VAN DER STOCK, Cornelis Matsys (1510-1556), tentoonstelling, 1985
1697 Hedendaagse architectuur in een historische omgeving, tentoonstelling, 1981
1698 LECLEF E., Le cardinal van Roey et l’occupation en Belgique, 1945
1699 Evocatie de Tijd der Waanzin, z.d.
1700 DELGHUST O., Avouerie d’Ende et Baronnie de Renaix – Seigneurie, 1896
1701 Sint Antoniuscollege – Collège St Antoine de Padoue, Prijsuitdeling, distribution des prix, 1929
1702 Sint Antoniuscollege – Collège St Antoine de Padoue, Prijsuitdeling, distribution des prix, 1934
1703 Sint Antoniuscollege – Collège St Antoine de Padoue, Prijsuitdeling, distribution des prix, 1932
1704 Middenschool van het Gemeenschappsonderwijs Ronse, Resultaten 1993-1994
1705 Muziekacademie Ronse – Académie de musique, Prijskampen – concours 1965
1706 FOUQUART S., Dossier : « herdenkingscomité oorlogsgedenksteen te Louise-Marie »
1707 FOUQUART S., Dossier : « Het Ronsese wanbeheer gaat verder – Een spijtige teleurgang van merkwaardige gebouwen te Ronse :Patria – Cercle catholique – Portois – Thomaes – Pastorij St.-Martinus – Leon Cambier – Brouwerij De Keyser e.a. », Krantenknipsels
1708 FOUQUART S., Dossier « Sancta Mariainstituut in de oorlogstorm 1940-1945 »z.d.

1709 FOUQUART S., Dossier : « Duitse administratieve en gerechtelijke formulieren 1940-1944 »
1710 FOUQUART S., Dossier « Zo moet het worden, de socialistische arbeiderstrijd te Ronse, 1866- 1945
1711 FOUQUART S., Dossier « Het Kloefkwartier en de majoor Marcel Lermusieulaan – Korte histotiek A.S. Geheim leger van Ronse en omliggende – e.a.


 1. FOUQUART S., Dossier: « De bevrijding van de Vlaamse Ardennen - en andere », Krantenknipsels
 1. FOUQUART S., Dossier : « Tweede Wereldoorlog 40 – 45 te Ronse en omstreken »
 1. FOUQUART S., Dossier : « Brouwerij De Keyser – Brasserie De Keyser »
 1. FOUQUART S., Dossier : « Brouwerij De Keyser – Brasserie De Keyser »
 1. FOUQUART S., Dossier : « Onze kinderjaren te Ronse 1940-1945»
 1. FOUQUART S., Dossier : »Lente 1945 - Dag van het AS  »
 1. FOUQUART S., Dossier : «  Myrone Cuich : mission sans retour »
 1. FOUQUART S., Dossier : « Winterhulp WO II »
 1. FOUQAURT S., Dossier : « De collaboratie pers »
 1. FOUQUART S., Dossier : « Brouwerij De Keyser – Ronse, uw stad – e.a » Krantenknipsels
 1. FOUQUART S., Dossier : « Het ontstaan van het nationaal verbond veteranen van koning Leopold III – Afdeling Ronse-Renaix
 1. FOUQUART S., Dossier : « 8 mei comité – Ronse in WO I e.a. »
 1. FOUQUART S., Dossier : « De clandestine pers » Krantenknipsels en bronnen
 1. FOUQUART S., Dossier : « De SS-man - Economische collaboratie te Ronse e.a. »
 1. FOUQUART S., Dossier : « Geheim leger – Armée secrète » e.a. – Breendonk
 1. Culturele centrale Ronse, Kunst uit eigen streek, tentoonstelling 1990
 1. Art deco Ronse, Open Momunmentendag 1990
 1. Les rescapés ( van de wereldoorlogen ) 1928-1952
 1. FOUQUART S., Dossier : « Ronse in WO I, 1914-1918
 1. FOUQUART S., Van huisschilder – Toneeldecoratuer tot kunstschilder : Roger Cnudde, z.d.
 1. FOUQUART S., Leopold III, Krantenknipsels en foto’s
 1. FOUQUART S., L.III, Koning Ja, Krantenknipsels en foto’s
 1. FOUQUART S., Le Roi Lépold « Oui », Krantenknipsels en foto’s
 1. DENORME e.a., ABC van de geschiedenis III,1956
 1. MARTONY C., De ontwikkeling van de westerse cultuur II, 1954
 1. GOOSENS M., De E.G.-verruiming en actuele knelpunten, 1972
 1. CUPPENS H., De voornaamste economische mogendheden en ontwikkelingslanden, 1971
 1. MARIËN M., De grote tocht naar de vuursteenmijnen, 1955
 1. VACHTERS L., Filips van Artevelde, z.d.
 1. FROIDURE E., Parias 57, 1957
 1. De ROUCK H. België en Kongo, 1961
 1. DENORME R. ABC van de Geschiedenis II, 1956
 1. REAU L., L’Europe française au siècle des lumières, 1938
 1. COURTELINE G., L’article 330, 1946
 1. LAVKI L., De kleine martelaar, 1927
 1. TINAYRE M., Madame de Pompadour , 1937
 1. VANDE WINKEL R. en BILTERTYST D., Filmen voor Vlaanderen, Vlaamse Beweging
 1. FLORQUIN J., Ten Huize van … dl.5, 1969
 1. FLORQUIN J., Ten Huize van … dl.VI, 1970
 1. De Bosgeuzen en de Vlaamse Olijfberg, tentoonstelling, 1975
 1. De Oorlog 1914 – ‘18, Zulte, Machelen, Olsene, 1985
 1. Vlaamse Raad, Een parlement voor de Vlamingen, 1991
 1. DE RIDDER H., De keien van de Wetstraat, 1981
 1. Van « Gouvernement » tot « Open Provinciehuis », 1986
 1. BOSCHMANS J. De laatste flessen van de kannunik, oorlogskroniek van een fatsoenlijke Vlaamse familie, 1947
 1. VAN ROOY J. Egmont, 1942
 1. CARPENTIER R. « Den Beng, van straatvoetballer tot … », z.d.
 1. JONCKHEER J. en SCHEERDER J., Geschiedenis van de Moderne Tijden,1958
 1. Secours d’hiver, Noël 1943
 1. Dossier 1940-1945, Montgomery, de generaal met de baret, z.d.
 1. Dossier 1940-1945, Hitler, de korporaal-veldheer, z.d.1764 Dossier 1940-1945, Degrelle, Brussel, Rusland, Madrid, z.d.
1765 Dossier 1940-1945, Rommel,de woestijnvos, z.d.
1766 Dossier 1940-1945, Stalingrad, het graf, z.d.

1767 Dossier 1940-1945, Churchill, de man van het V-teken, z.d.
1768 Dossier 1940-1945, De Gaulle, alleen voor Frankrijk, z.d.
1769 DE VOS S. De oude begraafplaats van Ronse, licentiaatsverhandeling dl.III inventaris, 2006
1770 DE VOS S. De oude begraafplaats van Ronse, licentiaatsverhandeling dl.II Bijlagen, 2006
1771 DE VOS S. De oude begraafplaats van Ronse, licentiaatsverhandeling dl. I tekst, 2006
1772 D’ESME J., Leclerc, deuxième division blindée, 1948
1773 MAUROIS A., Histoire des Etats-Unis, 1943
1774 DARIA O., Les Romanov, 1968
1775 CURIE E, Madame Curie, z.d.
1776 BLUNT A., La théorie des arts en Italie, 1450-1600, 1956
1777.De GAULLE N, Carnaval der desperado’s, gellieerden agenten en verzetcellen, 1948
1778 De Sociaal-Ekonomische struktuur en toekomst van Ronse en Vlaamse Ardennen, 1963
1779 BAERTEN J., Van Stater toe ECU, Zesentwintig eeuwen Zuropese munt, 1983
1780 STOCKMAN R. Van nar tot patiënt, geschiedenis geestesziekenzrg, 200
1781 HENRI-ROBERT, Louisz XVI, 1928
1782 DEJONGH C., La Belgique et l’occupation allemande, 1916
1783 Document réparateur sur la capitulation de l’armée belge en 1940, 1948
1784 LACANTE J. Kamer van koophandel van Ronse en omgeving, 100 jaar, 1898-1998, 1998
1785 NEVE G., Manutention de la pierre et chemins de fer industriels dans les carrières de Lessines, 1992
1786 GERMONPREZ F. Kortrijkse figuren, z.d.
1787 LABEAU D., L’hôpital d’hier à demain, Verhandeling over ziekenhuisarchitectuur, z.d.
1788 MORNET D. La pensée française au XVIII°siècle, 1936
1789 DEVOS P. O.-L.-Vrouwkerk van Pamele te Oudenaarde, I Architectuur, 1978
1790 METTRA C. Les Bourbons dl.II, 1968
1791 TACK G  e.a. De monnik-manager, Abt De Loose in zijn abdij t’Ename, 1999


 1. F.THONNARD, Précis d’histoire de la philosophie, 1941
 1. WATTEZ O., De Vlaamsche Ardennen, 1985
 1. De GRUNWALD C ., La vie de Nicolas I°, 1946
 1. HAZARD P., La crise de la conscience européenne (1680-1715) dl.1, 1942
 1. HAZARD P., La crise de la conscience européenne (1680-1715) notes et références, 1942
 1. PIRENNE H. Histoire de l’Europe des invasions au XVI°siècle, 1936
 1. THIERS Adolphe, Histoire de révolution française , dl.1 (tot 1793), 1836
 1. Van den ABEELEN G. L’archéologie industrielle, de l’aventure à la science, 1997
 1. HEYSE M., Musée communal de l’histoire du textile, z.d.
 1. CAMBIER A., Hoeveel Sint-Pieterskerken stonden er ooit en staan er nu in Ronse, z.d.
 1. VERMANDERE M. Vakantiekolonies aan de kust, 1887-1980, Wz zijn goed aangekomen, 2010
 1. VANCOPPENOLLE G. en DESMET O., Petrus Battieuw en zijn naamdragers, z.d.
 1. DESMET O. De Signor’s, eens de bekendste rederijkers van Zuid-Vlaanderen, stamboom en afstammelingen, z.d.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

similaire:

Catalogus van de bibliotheek iconBibliotheek Bibliothèque – Bibliothek – Library Mu. Zee

Catalogus van de bibliotheek iconOdile, R. C. M. Van ditzhuijzen

Catalogus van de bibliotheek iconA. E. Van Braam houckgeest

Catalogus van de bibliotheek iconBarent coenders van helpen

Catalogus van de bibliotheek icon14. 10. 03 Digestif / Dr Van…/ pathologies hépatiques / 1

Catalogus van de bibliotheek iconChrysler Building, William Van Alen

Catalogus van de bibliotheek iconGodelieve Van Overmeire the ummo fraud

Catalogus van de bibliotheek iconMai Van Hien, un artiste au maquis

Catalogus van de bibliotheek iconG. Dow, Poussin, C. van Sichem, Spranger, Titien

Catalogus van de bibliotheek iconBruut pas de couleur à l'affiche pour la collection de Ruud van Oosterhout...
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com