Catalogus van de bibliotheek
télécharger 1.31 Mb.
titreCatalogus van de bibliotheek
page21/22
date de publication21.01.2020
taille1.31 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > loi > Documentos
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
2038 WOUTERS H., Documenten betreffende de geschiedenis der Arbeidersbeweging, 1835-1865, 1966


 1. BAYER-LOTHE, Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur au XIX° siècle, deel II, 1849-1886

 2. GILLE B., Lettres adressées à la maison Rotschild de Paris par son représentant à Bruxelles, dl.2, 1963
 1. VERVAECK S., Bibliografie van de geschiedenis van België, 1831-1865, 1965
 1. GILLE B., Lettres adressées à la maison Rotschild de Paris par son représentant à Bruxelles, dl.1, 1961
 1. VOORDECKERS E., Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers , repertorium 1667-1914, 1914
 1. OUKHOV, Documents relatifs à l’histoire de la première internationale en Wallonie, 1967
 1. DE BORGER H., Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers, repertorium, 1794-1914, 1968
 1. LAMBRETTE D., Le journal “La Meuse”, 1855-1955, 1969
 1. Colloqium “Bronnen van de religieuze geschiedenis van België, Hedendaagse tijd, 1968
 1. COOLE-MICHEL M., Les archives de la S.A. Métallurgie d’Espérance-Longdoz, 1962
 1. VERVAECK S., Enkele bronnen uit de Franse Tijd, belang voor sociale geschiedenis, 1962
 1. SIMON A., Evêques de la Belgiqie indépendante, 1830-1940, sources d’archives, 1961
 1. LIEBAUT H. Repertorium van de pers in het arronsissement Aalst, 1840-1914, 1967
 1. VANDEN ABEELE K, De gedwongen lening van het jaar IV te Leuven, 1963
 1. DE WEERDT D., Bibliographie retrospective des publications offciielles de la Belgique 1794-1914, 1963
 1. WILS L., De liberale Antwerpse dagbladen, 1857-1864, 1962
 1. CAULIER-MATHY N., Statistiques de la province de Liège sous le régime hollandais, 1962
 1. DEGRAER H.e.a., Repertorium van de pers in West-Vlaanderen, 1807-1914, 1968
 1. VOORDECKERS E., Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare , 1847-1914, 1965
 1. Depuis 1939, Office d’informations de guerre des Etats-Unis, 1944
 1. KOENEN B., Het leven van Louis Pasteur, 1928
 1. Dietsche Warande en Belfort, april, 1925
 1. De zegels van het Vatikaans archief, 1987
 1. Miscellannées Etinne Sabbe, deel I, z.d.
 1. Miscellannées Etinne Sabbe, deel III, z.d.
 1. MACMILLAN R., Van D-dag tot V-dag, 1947
 1. Toestand van het onderwijs in Ronsse op 31 maart 1916
 1. Inventaris van de sociale dienstverlening in het arrondissement Oudenaarde, 1977
 1. DE TOLLENAERE AD., De Bellekes en compagnie, 1974, Clementine Denie
 1. ROMBAUTS W., Het paasverzuim in het bisdom Brugge (1840-1911), 1971
 1. RYCKMANS P., Drukkers en pers Kantons Mechelen en Puurs (1773-1914), 1972
 1. WITTE E., Documents relatifs à la Franc-Maçonnerie belge au XIX°siècle, 1973
 1. LEVISSE D., La bière des origines à nos jours, secrets “ La voix du Nord”, 2013-06-19
 1. Het Rode Kruis van België – Ronse, Vanwijnen Albert, 1964
 1. JOURNÉE M, Go west, Vlaamse emigranten naar Canada, 2006
 1. HUYSE L. en HOFLACK K., De democratie heruitgevonden, 1944-1950, 1995
 1. Derine R., Repressie zonder haat od einde?, 1978
 1. Winkler Prins, Encyclopedisch supplement 1976-1984, 1985
 1. Barrez D., Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw, 11.11.11, 1999
 1. Coorevits R., Tekeningen – Aquarellen – Ingekleurde etsen, 2009
 1. Gympel J., Geschiedenis van de architectuur van de oudheid tot heden, 1996
 1. Pirenne H., Geschiedenis van Europa, dl.1, 1960
 1. Pirenne H., Geschiedenis van Europa, dl.2, 1961
 1. Pirenne H., Geschiedenis van Europa, dl.3, 1962
 1. Pirenne H., Geschiedenis van Europa, dl.4, 1963
 1. Petit M., Histoire générale des peuples, dl.2, 1926
 1. Petit M., Histoire générale des peuples, dl.3, 1926
 1. Petit M., Histoire générale des peuples, dl.1, 1925
 1. Speer A., Au coeur du troisième Reich, 1971 1. Vlerick A., Het arrondissement Oudenaarde, regionaal-economische studie, 1973
 1. Le Goff J., De cultuur van middeleeuws Europa, 1987
 1. Lefever A., Van Paemel R., Vuylsteke M., 50 jaar Louise-Marie, 2003
 1. Deprez P. en Faitpoult, Mémoire statistique du département de l’Escaut, 1960
 1. Tinel K., Flandria catholica, 1946-1952, 2010
 1. Jaeger S., Stijlengids, 1965
 1. Bucholz E., Pablo Picasso, 2000
 1. Weyen F., Salvador Dali, 1999
 1. Petitfrère R., Hitler pas à pas, 1973
 1. Mann A., Oordeel te Nürnberrg, 1962
 1. Crouquet x; Le procès de Nuremberg; 1946
 1. Mellaerts D., De St.-Pietersbasiliek te Leuven, 1998


2108 O !... Tavi ees getraut, 1971
2109 Ronse en omgeving tijdens de prehistorie, Renaix et les environs, Tentoonstelling ; 1989
2110 Seniorenplan, Stad Ronse, 1996
2111 FOUQUART S, Tweede Wereldoorlog ’40-’45 te Ronse en omstreken, z.d.
2112 KERKHOVE W., Om en bij (à propos du) Dr.Ovide Decroly (et son œuvre), 1984
2113 Monumentendag 1992, Het huis van de burgemeester, Stadhuis Ronse, 1992
2114 CAMBIER A., Rothnacum Sacrum (1089-1989), 1989
2115 Monumentendag Gavere, Ge moet kunnen afzien… Steenbakkers van de Bovenschelde,2010
2116 VANDERMEERSCH P., Inventaire des cartes et plans, Oost-Vlaanderen, 1851
2117 Dejonghe L , Davidsfonds Ronse 1911-1981, 1982
2118 Dejonghe L , Davidsfonds Ronse 1982-1991, 1992

2119 Koninklijke Vlaamse academie, Jaarboek 1963
2120 Koninklijke Vlaamse academie, Jaarboek 1964
2121 Geschiedkundige Kring Kortrijk, 1926, bezoek aan Ronse, p.125
2122 Mémoires de la société d’histoire de Comines-Wartneton, 1983
2123 Hutter R., Mens en landschap in de 17°eeuwse Hollandse schilderkunst, 1977
2124 Vandevelde L., Zwartboek Ronse, 2013-08-01
2125 Zuidvlaamse, Leer de taalgrens beter kennen, 1983
2126 O !... Tavi ees getraut, 1972
2127 10 Jaar Vermeylenkring Ronse, 1973
2128 Museum Dynasticum, z.d.
2129 Dora, lentenummer, 1999
2130 Het sociaal drama in de kunst van Goya tot Picasso, 1960
2131 Desmet M., Het dagboek van Bartolomeus De Rantere , dl.2, 1830-1831, 1977
2132 Desmet M., Het dagboek van Bartolomeus De Rantere , 1787-1828, 1973
2133 Desmet M., Geschiedenis van Oudenaarde Bartolomeus De Rantere , 1701-1775 ; 1985
2134 Vandeputte J., De molens in het arronsissement Oudenaarde, Ronse p.152, 1974
2135 Janssens G., Inventaris van het Archief van de Kasselrij Oudenaarde, 1984
2136 Robyn L , Historie van de Ketterij te Oudenaarde en Dhondt L., Oudenaarde en het Oudenaardse

In de 16° eeuw, 1982
2137 Oudenaarde, Mengelingen, Chronologie Oudenaarde, 1854
2138 Bijdragen van de Archeologische dienst Waasland I, 1986
2139 Catalogus van de Mercatorverzameling , Kring Sint-Niklaas, 1971
2140 Bodemvondsten in het Waasland, 1974
2141 De Vos L., Het proces van Egmont, dl.1 : Het Verhoor, 1983
2142 De Vos L., Het proces van Egmont, dl.3 Veroordeling, 1987
2143 De Vos L., Het proces van Egmont, dl.2 Beschuldiging, 1972
2144 Liste des bourgeois Forains de la ville d’Alost résidants à Renaix, 1423-1789, z.d.
2145 Prims F., De wording van het nationaal bewustzijn in onze gewesten, 1939
2146 de Sturler J. Les relations politiques et échanges commerciaux entre le Brabant et l’Angleterre au Moyen Age, 1936
2147 Renaix, la reine des Ardennes flamandes, z.d.
2148 Ronse, Textielcentrum, België, z.d.
2149 Braudel F., Geschiedschrijving, 1969
2150 Declercq M, Leo Vindevogel en de Christen Volksbond te Ronse tot 1914, licentiaatsthesis, 1982
2151 Nouvel atlas de Belgique, 1928
2152 Roland J., Atlas général de géographie physique et politique, 1900
2153 Halkin J., Atlas classique, z.d., na 1921
2154 Uitgave van de Kring voor Prehistorische opzoekingen voor Ronse en omgeving, 1959 e.v.
2155 Van Twembeke J., Lijst van de Heerlijkheden van het Land van Aalst, RONSE ; p.241
2156 Decrits M. en Van Isterdael H.,Idegem (1610-1800), parochieregisters, 2000
2157 Decrits M. en Van Isterdael H.,Ruien parochieregisters, 2000
2158 Verkooren A., Oorkonden Brabant, Limburg en Landen van Overmaas, 1430-1435, 1989
2159 Van Isterdael H., Microfilms in het Rijksarchief te Ronse, 1995
2160 Velle K., Archieven van parketten Oudenaarde, vredegerecht Ronse (1849-1900)p.402, 2002
2161 Inventarissen Hedendaagse gemeentearchieven, dl.II, 1992
2162 Inventarissen Hedendaagse gemeentearchieven, dl.I, 1975
2163 Decrits M ., Inventaris Hedendaags gemeentearchied Melden (1812-1960), 2002
2164 Deccrits M., Aangiften van nalatenschap en huwelijkscontracten Heerlijkheid Isselmorgem, 2000
2165 Van Isterdael H. en Decrits M., Alfabetische index Staten van Goed St.-Lievens Esse en Ter Erpen
2166 Van Isterdael H. en Decrits M., Alfabetische index Staten van Goed Voorde (1627-1796), 1999
2167 Van Isterdael H. en Decrits M., Alfabetische index Staten van Goed Bevere (1572-1795), 1999
2168 Van Isterdael H. en Decrits M., Alfabetische index Staten van Goed Maarke-Kerkem enz., 1993
2169 Van Isterdael H. en Decrits M., Alfabetische index Staten van Goed Berchem enz…, 1993

2501 Lamarcq D., Laureaten Van Durme en Leo Pee, 2005
2502 Laureaten Castelain, Liebaut, Notteboom, 2009
2503 Pée L., Inventaris Sint-Alexiusbegijnhof Dendermonde

Bonkoffsky V., Inventaris parochie Sint-Gillis Dendermonde, 2012
2504 Van Bockstaele G., Inventarissen kerkfabrieken Horebeke en Zwalm, dl.1, 2007
2505 Van Bockstaele G., Inventaris Korsele en Zwalm, dl.2, 2008
2506 Lavaut JB., Inventaris decanaal archief Oudenaarde, 1201-1800, 2009
2507 Van Bockstaele G., Inventarirs van de kerkfabrieken van Brakel, 2010
2508 Van Bockstaele G., Inventarissen van de parochiearchieven te Lierde, 2001
2509 Pée L., Inventaris O.-L.-Vrouwcollegiale Dendermonde, 2004
2510 Notteboom H., Inventaris kerkarchief Adegem, 2005
2511 Van Bockstaele G, Van Isterdael H., Lamarcq, Inventaris van de kerkarchieven Zottegem, dl.2, 2006
2512 Van Bockstaele G, Beeckmans L., Inventaris van de kerkarchieven Herzele, 2010
2513 Van Bockstaele G., Inventaris van de kerkarchieven Aalst, dl.1, 2011
2514 Van Bockstaele G., Inventaris van de kerkarchieven Merelbeke, 2012
2515 Faipoult M. (Deprez P.), Memoire statistique du département de l’Escaut, 1805 en 1960
2516 Van Doorselaer, De Merwingische begraafplaats te Sint-Gillis Dendermonde, z.d.
2517 De Brouwer J., Godsdienstig leven en Kerkelijke instellingen Aalst 1550-1621, 1961
2518 Koch A., De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaandern tot in de 13°eeuw, 1951
2519 De Brouwer J., Buitenpoortersboek van Geraardsbergen van 1396, 1954
2520 Dhondt J., Locale standenvertegenwoordiging , Graafschap Vlaanderen 1744, 1950
2521 Gysseling M., Archief Sint-Jacobskerk te Gent, 1952
2522 Gysseling M., Archief van ’s-Heiligs-Kerstkerk te Gent, 1956
2523 De Vos A., Inventaris van de landbouwpachten in Gentse jaarrejisters van de Keure, 1958
2524 De Vos A., Inventaris van de landbouwpachten in Gentse jaarrejisters van de Keure, dl.2, 1960
2525 De Herdt R., Veeteelt in Vlaanderen, en rundveepest 1769-1785, 1970
2526 van Twembeke J., Lijst der Heerlijkheden van het Land van Aalst, RONSE p.241, z.d.
2527 Van Hauwermeiren P., Treuvelde gij Briade? Bargoens van Zele, 2008
2528 Dhondt J., Werking en taak van het Verbond der Geschiedkundige Kringen Oostvlaanderen, 1949
2529 De Wilde J., Opvatting en uitbouw van de plaatselijke Geschiedenis, 1949
2530 Denys J., Lijst der Heerlijkheden van Oostvlaanderen, 1950

2531 Gysseling M., Inleiding tot Toponymie van Oostvlaandern, 1950
2532 De oudheidkundige Kringen van het vlaamse Land en hun publicaties, 1950
2533 Reyntens L;, Het parochiedomein der Gentse Sint-Pietersabdij tot de XIV°eeuw, 1950
2534 De Laet S., Inleiding tot het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1950
2535 Buntinx J., De Raad van Vlaanderen (1386-1795) en zijn archief, 1951
2536 Deneckere M., Het vooruitschrijden van het Frans in Vlaanderen, 1951
2537 De Wilde J., Bronnen voor de plaatselijke geschiedenis, 1951
2538 Cassiman A., De XX°Penningkohieren Ronse p.14, 1951
2539 Cassiman A., Machelen en zijn Heren, 1952
2540 Pieters J., De Vrijheerlijkheid Ertbrugge, 1953
2541 Verhulst A., Stichting van Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdijen te Gent, 1953
2542 Dhondt J., Enige taken voor plaatselijke Vorsing, 1953
2543 Lambrechts P., De streek tussen Noordzee en Schelde tijdens Romeinse Overheersing, 1953
2544 Verstraete D., Oude wegen, 1953
2545 Deprez P., Uitbatingen en grondbezit in Meigem (1571-1787), 1956
2546 De Vos A., De strijd tegen de vrijbuiters binnen de Kasselrij van Oudburg (1584-1609), 1957
2547 De Brouwer J., Geschiedenis van Impe, 1958
2548 Dhondt J., Enige opgaven voor de plaatselijke vorsing – Hedendaagse periode, 1958
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

similaire:

Catalogus van de bibliotheek iconBibliotheek Bibliothèque – Bibliothek – Library Mu. Zee

Catalogus van de bibliotheek iconOdile, R. C. M. Van ditzhuijzen

Catalogus van de bibliotheek iconA. E. Van Braam houckgeest

Catalogus van de bibliotheek iconBarent coenders van helpen

Catalogus van de bibliotheek icon14. 10. 03 Digestif / Dr Van…/ pathologies hépatiques / 1

Catalogus van de bibliotheek iconChrysler Building, William Van Alen

Catalogus van de bibliotheek iconGodelieve Van Overmeire the ummo fraud

Catalogus van de bibliotheek iconMai Van Hien, un artiste au maquis

Catalogus van de bibliotheek iconG. Dow, Poussin, C. van Sichem, Spranger, Titien

Catalogus van de bibliotheek iconBruut pas de couleur à l'affiche pour la collection de Ruud van Oosterhout...
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com