Catalogus van de bibliotheek
télécharger 1.31 Mb.
titreCatalogus van de bibliotheek
page6/22
date de publication21.01.2020
taille1.31 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > loi > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Vlaamse Stam, jg. 32 (1996), nr. 7-8, p. 297-324, bibl. 412.
413.VAN DE VIJVERE Romain, Pitch-polemiek te Kluisbergen uit de aktualiteit, s.d., 1 p., reproductie, bibl. 413.
414.VAN DE VIJVERE Romain, De ontzaveling van onze heuveltoppen, De bodemstructuur van de Vlaamse Ardennen, s.d., 3 p., reproductie, bibl. 414.
415.VAN DE VIJVERE Romain, In oorspronkelijke staat herstelde molen "Ten Hengst" te Nukerke, Nieuw sieraad voor de Vlaamse Ardennen, s.d., 1 p., reproductie, bibl. 415.
416.VAN DE VIJVERE Romain, Ditmaal te Nukerke, Waardevolle muur­schil­derijen ontdekt, 1972, persknipsel, bibl. 416.
417.VAN DE VIJVERE Romain, De Kasteelmolen nog steeds in werking te Schorisse, 1972, persknipsel, bibl. 417.
418.VAN DE VIJVERE Romain, De Hotondmolen een toeristisch aantrekkingspunt, s.d., 1 p., reproductie, bibl. 418.
419.VAN DE VIJVERE Romain, Een honderdjarige te Kluisbergen, Dietje Van Coppenolle zal op luisterrijke wijze worden gevierd, s.d., 2 p., reproductie, bibl. 419.
420.VAN DE VIJVERE Romain, Het Folklore- en Regionale Geschiedenis Museum te Ronse viert zijn vijfendertig jarig bestaan, 1972, 3 p., reproductie, bibl. 420.
421.HENDRICKX Joseph, Waffen der Abtei Cornelimunster vor 1272, 1 p., reproductie, bibl. 421.
422.VAN DE VIJVERE Romain, De Slekkentrekkers van Ronse ..., s.d., 3 p., reproductie, bibl. 422.
423.N.N., Ronse uw handelsgemeente, Handelsgids met straatnamenlijst wordt gratis bedeeld in elk gezin van de gemeente, 1978, 28 p., bibl. 423.
424.N.N., Ronse, Alfabetische straatnamenlijst, s.d., 5 p., reproductie, bibl. 424.
425.N.N., Toeristische folders betreffende Ronse en de Vlaamse Ardennen, s.d., bibl. 425.
426.BLONDEEL W., STEVENS C. (red.), Gids voor de Gemeentearchieven in Oost-Vlaanderen, Gent, Provinciebestuur O.-Vl., 1985, 328 p., bibl. 426.
427.VAINCQ Nicolas, Brief recueil des-vies de S. Hermes, de S. Cornille, S. Cyprian, et de S. Celestin patrons de Renaix, Tournay, 1673, 104 p., reproductie, bibl. 427.
428.N.N., De figuur van Jacques de Lalaing, s.d., 4 p., reproductie, bibl. 428.
429.DE SMAELE F., Het Sint-Margriethospitaal te Schorisse, s.d., p. 18-23, reproductie, bibl. 429.
430.DE LIEDEKERKE Guy, La Seigneurie d'Escornaix (Schorisse) du XIIe au XVIe siècle, s.d., p. 98-125, reproductie, bibl. 430.
431.N.N., De Lalaing, Biographie Nationale, Académie royale de Belgique, dl. 11 (1890), col. 83-134, 295-302, reproductie, bibl. 431.
432.VANDERKIMPEN J., Sint-Martinus Ronse 1896-1996 Saint-Martin Renaix, 1996, 64 p., bibl. 432.
433.VAN DE VIJVERE Romain, Schorisse en zijn roemrijk verleden, s.d., 22 p., reproductie, bibl. 433.
434.N.N., Socialistische Partij, Congres van 8 en 9 mei 1982, Partijwerking 79-80-81 en politieke actie, Brussel, dln. 1-2, Brussel, 1982, 117 + 172 p., bibl. 434.
435.MEEWIS Menno, VAN DE KERCKHOVE Fabrice (red.), Belgique, Cent cinquantième anniversaire de l'indépendance, 1980, Chambre des Représentants et Sénat, Brussel, 1982, 242 p., bibl. 435.
436.DEPREZ M., GYSSELS M.-C., MERTENS N., VAN DER STRAETEN G., VAN ISTERDAEL H., Bibliografie van de gemeenten van Het Land van Aalst (1950-1983), banden 1-2, Geschiedkundige Vereniging "Het Land van Aalst", 1985, 915 p., bibl. 436.
436.VAN ISTERDAEL Herman, Bibliografie van de gemeenten van Het Land van Aalst (1989), Overdruk Het Land van Aalst, jg. 42 (1990), nr. 2-3, p. 49-107, bibl. 436.
437.DERBOVEN Chris (red.), Van Muntslag tot Muntschat, Twintig eeuwen geldgeschiedenis in het Land van Waas, Tentoonstelling in de vernieuwde lokalen van de Nationale Bank van België te Sint-Niklaas naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 25 oktober 1985-11 januari 1986, Brussel, 1985, 364 p., bibl. 437.
438.DE TOLLENAERE Adrienne, De Bellekes en compagnie, 1974, 70 p., reproductie, bibl. 438.
439.DE TOLLENAERE Adrienne, Meelie Proestie kuupt nen drielink, Parodie op de bellekes en Compagnie, 1978, reproductie, bibl. 439.
440.VANDER EECKEN Muriel, Proefwerk over Eugène Soudan, s.d., reproductie, bibl. 440.
441.VANCOPPENOLLE Georges, Mouvement Nationale Belge, secteur Renaix, zone I et extensions en Flandres, s.d., reproductie, bibl. 441.
442.GARSOU Jules, Jules Anspach, Bourgmestre et Transformateur de Bruxelles (1829-1879), Bruxelles, 1942, 192 p., bibl. 442.
443.CARTEUS Felix, Herinneringen uit mijn leven als textielarbeider, 1986, 13 p., reproductie, bibl. 443.
444.GADEYNE Guido, Inventaris van de papieren van César Charles Snoeck (Ronse, 1834-1898), musicoloog en instrumentenverzamelaar, Inventarissen Rijksarchief Ronse, A.R.A., Brussel, 1986, 20 p., bibl. 444.
445.DE KESEL W.G., Lakwerk uit het Verre Oosten, Gent, 1983, 51 p., bibl. 445.
446.HYMANS Paul, Fragments d'histoire, impressions et souvenirs, Bruxelles, 1940 (2e ed.), 195 p., bibl. 446.
447.N.N., Discours Parlementaires de Paul Janson, Député de Bruxelles, ancien Bâtonnier, dl. 1, Bruxelles, 1905, 586 p., bibl. 447.
448.BULT Epko J., HALLEWAS Daan P., Graven bij Valkenburg, Het archeologisch onderzoek in 1985-1986, Stichting Onderzoek Romeinse Bewoning Valkenburg Z.H., dln. 1-3, Delft, 1986-1990, 59 p., 118 p. en 209 p., bibl. 448.
449.N.N., L'Attitude de Léopold III de 1936 à la Libération, Paris, 1949, 276 p., bibl. 449.
450.CHURCHILL Winston S., Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, dl. 2: L'Heure tragique, Mai-Décembre 1940, 1e deel: La Chute de la France, 1949, Paris, 387 p., bibl. 450.
450.CHURCHILL Winston S., Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, dl. 2: L'Heure tragique, Mai-Décembre 1940, 2e deel: Seuls, Paris, 1949, 421 p., bibl. 450.
451.BRIELS J., Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630, Een demografische en cultuurhistorische studie, Sint-Niklaas, 1985, 372 p., bibl. 451.
452.N.N., Catalogue des Monnaies, Médailles, Méreaux, Jetons, Insignes, Décorations, Livres de Numismatique, de Généalogie, etc. formant les collections délaissées par feu Monsieur Joly, ancien Avocat à Renaix et provenant de diverses autres mortuaires, La vente aux enchères publiques aura lieu le 7 octobre 1895 par le ministère du Notaire De Wée, en la Maison Dupriez, Place de Brouckère 26 à Bruxelles, Malines, 1895, 48 p., bibl. 452.
453.N.N., Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Wapens en Wapenrustingen behorend tot Belgische privé verzamelingen, Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België, Kasteel Laarne, september-november 1968, Brussel, 1968, 94 p. + ill., bibl. 453.
454.N.N., Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Het Belgisch Portret van de XVe tot de XVIIIe eeuw behorend tot Belgische privé verzamelingen, Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België, Kas­teel Laarne, september-november 1970, Brussel, 1970, 118 p., bibl. 454.
455.N.N., Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Middeleeuwse Beeldhouwkunst behorend tot Belgische privé verzamelingen, Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België, Kasteel Laarne, september-november 1969, Brussel, 1969, 248 p., bibl. 455.
456.N.N., Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Bronzen uit de Renaissance van Donatello tot Frans Duquesnoy behorend tot Belgische privé verzamelingen, Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België, Kas­teel Laarne, september-oktober 1967, Brussel, 1967, 172 p., bibl. 456.
457.GRYNPAS Benedykt, Les écrits de Tai l'Ancien et le petit calendrier des Hia, Textes confucées Tapisants, Paris, 1972, 262 p., bibl. 457.
458.KEYSER Jacques, FRÉMONT Gaston, Le Cross-Country, Paris, 1946, 31 p., bibl. 458.
459.N.N., Une visite au "Soir", Bruxelles, 1953, 68 p., bibl. 459.
460.GORISSEN P., Het Parlement en de Raad van Kortenberg, Standen en Landen, Leuven, dl. 11 (1956), 108 p., bibl. 460.
461.PIEROT Fernand, Lumières sur l'Afrique belge, Le Congo depuis 1954, 1958, 146 p.bibl. 461.
462.N.N., Au service de la collectivité La Fondation Roi Baudouin ses buts, ses activités, Bruxelles, s.d., 32 p., bibl. 462.
463.N.N., Geschiedenis van de Rijkswacht te Ronse, Brochure ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe gebouwen te Ronse, mei 1985, Ministerie van Openbare Werken, Brussel, 1985, 9 p., bibl. 463.
464.ROBYN P. Ludovicus, Geschiedenis van de oorsprong, vooruitgang en ondergang der ketterijen te Oudenaarde en Ronsse, Ronse, 1906, 221 p., bibl. 464.
465.SEGER Otto, Abrégé de l'Histoire du Liechtenstein, Vaduz, s.d., 40 p., bibl. 465.
466.N.N., La Principauté de Liechtenstein, Documentation réunie par Walter Kranz, Schaan, 1967, 136 p., bibl. 466.
467.VAN KALKEN Frans, Entre deux guerres, Esquisse de la vie politique en Belgique de 1918 à 1940, Bruxelles, 1944, 134 p., bibl. 467.
468.VAN KALKEN Frans, Entre deux guerres, Esquisse de la vie politique en Belgique de 1918 à 1940, Bruxelles, 1945 (2e ed.), 136 p., bibl. 468.
469.BIDDAER P., Loi Communale coordonnée et commentée, Frameries, 1912, afl. 1, 181 p., bibl. 469.
470.N.N., Charles-Quint et son temps, Exposition organisée par l'administration communale de Gand en collaboration avec le Ministère de l'Instruction Publique de Belgique, Musée des Beaux-Arts Gand, 3 avril-30 juin 1955, Gand, 1955, 187 p., bibl. 470.
471.N.N., Nassau-Siegen et Merode-Westerloo seigneurs de Renaix (1629-1811), losse notities, bibl. 471.
472.SCHWENNICKE Detlev, Europäische Stammtafeln, Die Grafen von Nassau, band 1, Marburg, 1980, reproductie, bibl. 472.
473.CARTER Howard, La fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon, Paris, 1978, 187 p., bibl. 473.
474.VAN LEYNSEELE Henry & GARSOU Jules, Frère-Orban, Le crépuscule 1878-1896, Bruxelles, 1954, 219 p., bibl. 474.
475.HUBERTY Michel, GIRAUD Alain, MAGDELAINE F. & B., L'Allemagne dynastique, dl. 3: Nassau, 1981, onvolledige reproductie, bibl. 475.
476.N.N., Le Chevalier International, Publication Officielle de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem Chevaliers Hospitaliers, Hong Kong, 1986, 37 p., bibl. 476.
477.N.N., Discours prononcés aux funérailles d'Émile Delvaux, ancien président de la Société Géologique de Belgique (1885-1886), Ann. Soc. Géologique de Belg., Liège, dl. 29 (1902), 10 p., losse notities, bibl. 477.
478.DE LA GRANDVILLE Léone, Bondues-près-Lille, Un nouveau centre artistique, Overdruk Plaisir de France, (1976), nr. 436, bibl. 478.
479.ROEDIG Bernd, Johann VIII. Graf von Nassau-Siegen, Ein bedeutsames Gemälde neu im Siegerland-Museum, Overdruk Siegerland Heimatverein, Siegen, band 58 (1981), p. 156-162, bibl. 479.
480.SPECHT Gerhard, Ein Mann von europäischem Format, Johann der VIII. von Nassau-Siegen (1583-1638), Overdruk Siegerland Heimatverein, Siegen, band 60 (1983), p. 69-73, bibl. 480.
481.VAN DEN BERG Frank Willem (deutsch von Lück Alfred), Betrachtungen über ein Gemälde, Overdruk Siegerlander Heimatverein, Siegen, band 51 (1974), p. 149-157, bibl. 481.
482.BRONGERS J.A., 1833: reuvens in drenthe, een bijdrage tot de geschiedenis van de nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Bussum, 1973, bibl. 482.
483.PÉE Leo, AEYELS Hugo, DE GEYTER Geert, ROBBENS Chris, VAN DER BIEST Marcel, VINCK Guido, Het Heilige-Maagdcollege 1834-1984, Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in het Dendermondse, Dendermonde, 1986, 463 p., bibl. 483.
484.GADEYNE Guido, Ronse, een grensgeval, Overdruk Album Carlos Wyffels, Brussel, 1987, p. 161-176, bibl. 484.
485.DECRITS Marc, De spoorweg te Ronse, Overdruk Ann. G.O.K.R.T.I., dl. 35 (1986), p. 129-141, bibl. 485.
486.VAN ISTERDAEL Herman, Landbouwer en soldaat: de maatschappelijke repercussies van een plattelandsmilitie 16de-17de eeuw, Overdruk Album Carlos Wyffels, Brussel, 1987, p. 475-481, bibl. 486.
487.BOCKSTAL Henri J., De steen met het wapen van de graven van Nassau-Siegen (1629-1745), Ronse, 1987, 16 p., bibl. 487.
488.LANOYE Robert, L'Épopée Ostendaise, Ostende, 1971 (2e ed.), 146 p., bibl. 488.
489.N.N., De Militaire Bouwwerken van het Ministerie van Landsverdediging 1970-1980, Tien jaren Domaniale Renovatie en aanverwante programma's, 31 p., bibl. 489.
490.N.N., Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN Documentation, Bruxelles, 1971, 434 p., bibl. 490.
491.N.N., Guida al Tesoro, allo Scurolo di S. Carlo e al Coro jemale del duomo di Milano, Milano, 1978, 23 p., bibl. 491.
492.N.N., Souvenir Milano, 40 Fotocolor, s.d., bibl. 492.
493.SIBLEY Roger, FRY Michael, Kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog, Rommel de Woestijnvos, Antwerpen-Utrecht, 1975 (Standaard Uitgeverij), 159 p., bibl. 493.
494.HOSTER Joseph, Guide de la Cathédrale de Cologne, Köln, s.d., bibl. 494.
495.N.N., Bruselas, Edicion Espaola, Bruselas, 1970, bibl. 495.
496.N.N., Oost-Vlaanderen, Een bloem van een Provincie, Een informatie­brochure, Gent (ed. Provinciebestuur), s.d., bibl. 496.
497.DELEURERE Marie-Thérèse, Oorkonden betreffende het onroerend bezit te Brussel en omgeving in de XIIIde-XVde eeuw, Overdruk Hand. Kon. Com. Geschiedenis, dl. 134 (1968), p. 1-74, bibl. 497.
498.GYSSELING M. & WYFFELS C., Het oudste register van wettelijke passeringen van Eksaarde (1349-1360), Overdruk Hand. Kon. Com. Toponymie & Dialectologie, dl. 37 (1963), p. 57-147, bibl. 498.
499.LECLERCQ Jacques, La révolution de l'homme au XXe siècle, Tournai, 1964 (2e ed.), 208 p., bibl. 499.
500.N.N., Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Manuel de l'OTAN, Bruxelles, 1971, 94 p., bibl. 500.
501.THOORENS Leon, Panorama des lottératures, dl. 2: Alexandrie-Rome-Moyen Age européen, Marabout université, Verviers, 1966, 290 p., bibl. 501.
502.JANSSENS Gustaaf, Veestapel en bouwland in de Kasselrij Oudenaarde, Aspecten van crisis en heropleving op het einde van de XVIde eeuw, Overdruk Album Carlos Wyffels, Brussel, 1987, p. 261-267, bibl. 502.
503.ORTLIEB J., CHELLONNEIX E., Étude géologique des collines tertiaires du Département du Nord comparées avec celles de la Belgique, Lille, 1870, 228 p., bibl. 503.
504.GUGGISBERG C.A.W., Beknopte geschiedenis van de aarde, Scientia-zakboekjes, Gent, s.d., 80 p., bibl. 504.
505.DE MOLYN Joseph Ch.M., Wat vind ik in de bodem, Kleine inleiding tot de algemene Geologie, Zutphen, 1955, 109 p., bibl. 505.
506.DE LAPPARANT A., Abrégé de Géologie, Paris, 1895 (3e ed.), 296 p., bibl. 506.
LESPAGNOL G., L'Évolution de la Terre et de l'Homme, Paris, s.d., 719 p., bibl. 507.
508.BARRANDE Joachim, Crustacés divers et poissons des dépôts Siluriens de la Bohême, Extrait Supplément au volume 1: Systême Silurien du centre de la Bohême, Paris, 1872, 127 p., bibl. 508.
509.FOCHLER-HAUKE Gustav, De aarde en haar levensvormen, Ontstaan en ontwikkeling, dln. 1-2, Prisma boeken, Utrecht-Antwerpen, s.d., 232 + 264 p., bibl. 509.
510.CASTERET Norbert, Avontuur ondergronds, Prisma boeken, Utrecht-Antwerpen, s.d., 216 p., bibl. 510.
511.ROMAIN A., Manuels-Roret, Nouveau manuel complet du Sondeur du puisatier et de l'hydroscope traitant des outils et du matériel de sondage, de la construction des puits ordinaires et des puits artésiens, du sondage et du forage en tous terrains et à toute profondeur et de la recherche des sources et des eaux souterraines, Paris, 1881, 356 p., bibl. 511.
512.BERTIJN Felix, De Sterren, Opdebeek's Wetenschappelijke Reeks voor de Jeugd, onder leiding van Herman de Roover, Antwerpen, s.d., 23 p., bibl. 512.
513.BERTIJN Felix, De Zon, Opdebeek's Wetenschappelijke Reeks voor de Jeugd, onder leiding van Herman de Roover, Antwerpen, s.d., 15 p., bibl. 513.
514.BERTIJN Felix, Bergen en Bergkunde, Opdebeek's Wetenschappelijke Reeks voor de Jeugd, onder leiding van Herman de Roover, Antwerpen, 1931, 46 p., bibl. 514.
515.BERTIJN Felix, De Aarde en haar Vorming, Opdebeek's Wetenschappelijke Reeks voor de Jeugd, onder leiding van Herman de Roover, Antwerpen, 1928, 31 p., bibl. 515.
516.BERTIJN Felix, Vulkanen en Geisers, Opdebeek's Wetenschappelijke Reeks voor de Jeugd, onder leiding van Herman de Roover, Antwerpen, s.d., 32 p., bibl. 516.
517.LAURENT Emmanuel, Les Mystères de la Mine, Marcinelle-Charleroi, s.d., 156 p., bibl. 517.
518.VAN GULIK D., Leerboek der Meteorologie, Groningen, 1910, 199 p., bibl. 518.
519.MEUNIER Stanislas, Géologie, Ouvrage destiné aux élèves des Écoles d'Agriculture et de l'Industrie Agronomique ..., Paris, 1908, 988 p., bibl. 519.
520.VAN DEN BROECK Ernest, Réponse aux critiques de Mr O. Van Ertborn relatives aux données utilitaires de la Feuille de Bilsen de la carte géologique détaillée de la Belgique, Renaix, 1884, 12 p., bibl. 520.
520.RUTOT A., Sur l'utilité de la carte géologique détaillée de la Belgique, Réponse à Mr O. Van Ertborn, Renaix, s.d., 8 p., bibl. 520.
520.VAN DEN BROECK E. & RUTOT A., Un nouvel appareil portatif de sondage pour reconnaissance rapide du terrain, Overdruk
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

similaire:

Catalogus van de bibliotheek iconBibliotheek Bibliothèque – Bibliothek – Library Mu. Zee

Catalogus van de bibliotheek iconOdile, R. C. M. Van ditzhuijzen

Catalogus van de bibliotheek iconA. E. Van Braam houckgeest

Catalogus van de bibliotheek iconBarent coenders van helpen

Catalogus van de bibliotheek icon14. 10. 03 Digestif / Dr Van…/ pathologies hépatiques / 1

Catalogus van de bibliotheek iconChrysler Building, William Van Alen

Catalogus van de bibliotheek iconGodelieve Van Overmeire the ummo fraud

Catalogus van de bibliotheek iconMai Van Hien, un artiste au maquis

Catalogus van de bibliotheek iconG. Dow, Poussin, C. van Sichem, Spranger, Titien

Catalogus van de bibliotheek iconBruut pas de couleur à l'affiche pour la collection de Ruud van Oosterhout...
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com